Requisits documentaris per a justificar operacions intracomunitàries

Quan duem a terme operacions intracomunitàries, emetem factures sense IVA, i per tant, això s’ha de justificar davant de l’Agència Tributària. En primer lloc, hem de complir els requisits que determinen si una operació és intracomunitària o no (EXEMPCIÓ D’IVA A LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES), i en segon lloc, s’ha de comptar amb totes les obligacions documentaries per acreditar les operacions i així evitar sancions.

Els documents que s’han de tenir obligatòriament són els següents:

Instrastat

La declaració Intrastat permet que es reculli tota la informació sobre l’intercanvi de béns materials entre els estats membres de la Unió Europea, o més específicament, recull totes les mercaderies que circules d’un estat membre de la Unió Europea a un altre.

Tots els subjectes passius de l’IVA que hagin realitzat operacions intracomunitàries estan obligats a presentar aquesta declaració.

El termini de presentació de la declaració Intrastat de les operacions realitzades en un mes finalitza el dia 12 del mes següent i, si aquest fora inhàbil, el dia hàbil immediatament posterior.

Llibres

En els llibres de l’empresa, s’ha de tenir la comptabilitat d’IVA intracomunitari exempt o no subjecte molt ben detallat.

CMR

La carta de transport internacional de mercaderies per carretera (CMR) regula el transit internacional de mercaderies per carretera pel que fa la responsabilitat, documents, etc.

Obtenir i guardar durant 5 anys el CMR és obligació per aquells que duen a terme operacions intracomunitàries, tant pel comprador com pel venedor. Si hi ha una inspecció és important que el CMR estigui signat i segellat pel destinatari final, no és vàlid que ho estigui només per la plataforma logística.

En molts casos, durant una inspecció també poden servir albarans, factures de confirmació de rebuda de mercaderies, etc. sempre que aquestes estiguin signades pel destinatari, ja que validen que la mercaderia ha sigut entregada, i que per tant, que hi ha hagut una operació que justifica l’exempció de l’IVA en les factures remeses.

Recorda que és important tenir en regla tota la documentació necessària, tant per operacions intracomunitàries, com per importacions i exportacions, per tal d’evitar qualsevol tipus de sanció, i tenir totes les transaccions registrades correctament.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Festes de Nadal sense fredorades i continuació de la sequera: predicció meteorològica del 23 al 29 de desembre 2017

Next Story

Exempció d’IVA a les operacions intracomunitàries

Latest from Competitivitat