Robots en l’era de revolució industrial: quins canvis sofriran els llocs de treball?

Ara, probablement, ens trobem davant de la que serà la quarta revolució industrial amb la introducció massiva dels robots en els sistemes de producció i en el treball diàri de moltes d’altres activitats.

En la que podem considerar la civilització moderna hem tingut tres revolucions industrials des de mitjans del segle XVIII:

  • Una primera amb la introducció del mitjans i sistemes de producció mecànics (màquines de vapor i amb tracció hidràulica).
  • Una segona a mitjans del segle XIX amb la introducció de les produccions amb sèrie o cadenes de muntatge, l’ús de sistemes elèctrics i la divisió del treball.
  • I una tercera cap el 1960 amb la introducció dels primers sistemes informàtics i automatització dels sistemes productius.

Que pot suposar tot això?

Sens dubte, i d’entrada, una pèrdua de llocs de treball en la forma en que els coneixem ara. Estudis sindicals situen una pèrdua de 5 milions de llocs de treball a Espanya fins al 2020 per aquesta causa i la OCDE augura una afectació al 12 % dels llocs de treball.

La feina no desapareixerà senzillament es transformarà en nous i diferents llocs de trebal

Tot i que les dades puguin espantar no hauria de ser així, la feina no desapareixerà senzillament es transformarà en nous i diferents llocs de treball que, en tot cas, requeriran d’una millor i més específica formació, per tant els primers llocs que es veuran afectats seran els menys qualificats dins d’aquesta divisió del treball que prové de la segona revolució industrial.

Bàsic doncs tenir una bona i sòlida previsió formativa pel que ha de venir, pel que ja està venint

Sempre hi ha hagut innovació, sempre hi ha hagut avenços que, de moment, han perjudicat a uns i han beneficiats a altres, d’això se’n diu evolució.

Ara bé, en la societat actual hi ha moltes coses a tenir en compte en aquesta extensa i profunda revolució que està venint. El nostre sistema de benestar suposa garantir una sèrie de serveis bàsics que, en molts casos, es financen a través de la força del treball (sanitat, pensions, prestacions etc.) si canvia la estructura del sistema també haurà de canviar la forma de contribució al sistema.

https://www.pimealdia.org/quin-impacte-tindra-digitalitzacio-mercat-treball/

Els robots hauran de contribuir al sosteniment del sistema

Es planteja, crec que amb bon criteri, que els robots, les màquines que substitueixin la força de treball com l’entenem ara, hauran de contribuir al sosteniment del sistema, és a dir, hauran de “cotitzar” tot i que, probablement, no en la forma en que ara ho entenem.

 

Els beneficis que generi la tecnologia (major eficiència, major competitivitat, major productivitat) hauran de revertir, s’haurà de redistribuir de forma diferent a com es fa ara.

Això pot portar a tenir una societat subsidiada? Es pot caure en aquest perill. La manera d’entendre el treball canviarà, de fet ja està canviant.

Hem de saber gestionar aquesta nova realitat per no crear majors diferències i desigualtats socials

Al cap i a la fi, i tal com li va dir Walter Reuther, líder sindical dels Estats Units, a Henry Ford II quan aquest li ensenyava una de les fàbriques més automatitzades de la companyia “jo el que em pregunto és com s’’ho farà vostè perquè aquests robots li comprin els seus cotxes.”

Ignasi Jaumandreu Ribas, Advocat

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El periodisme de marca: notícies i històries que expliquen la marca

Next Story

Evolució de la negociació col.lectiva abril de 2017

Latest from Panorama