Sigues més competitiu i beneficia’t del que et pertoca per les teves inversions

Segons el Fons Monetari Internacional, l’economia mundial va créixer durant el 2017 un 3,8%, enfront del 3,2% de l’any anterior, acceleració impulsada tant pels països desenvolupats com pels emergents.

Anàlogament al cas espanyol, l’economia catalana va desaccelerar el seu creixement en termes anuals (3,4% enfront del 3,6% del 2016), segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquesta taxa va ser tres dècimes superior a la del conjunt d’Espanya i un punt superior a la de la zona euro (2,4%). No obstant això, l’evolució del PIB català es va accelerar al llarg de l’any, ja que va començar amb un creixement del 3,3% durant els dos primers trimestres i va acabar amb un del 3,5% durant el quart.

En un moment empresarial en què cada vegada costa més ser competitiu, les pimes amb projectes de recerca, desenvolupament i innovació industrial han de realitzar fortes inversions ja sigui amb: maquinària (equips de laboratori o bé plantes pilot), personal de l’empresa, amb una gran quantitat de materials reactius consumibles i amb una part de col·laboracions externes (amb centres d’investigació, enginyeries o centres tecnològics), per tal que aquests inversions no es quedin en cartera de les empreses per falta de recursos.

PIMEC vol que totes les empreses puguin tenir al seu abast els màxims recursos per als seus projectes

PIMEC, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt i l’efecte decisiu que la inversió industrial té sobre el creixement de l’economia, vol que totes les empreses puguin tenir al seu abast els màxims recursos per als seus projectes, i que les diferents administracions (locals, autonòmiques, estatals, europees) proporcionin l’oportunitat de facilitar i beneficiar les empreses amb els seus pressupostos.

Els finançaments públics i deduccions fiscals per a la R+D+i tenen per objectiu donar un impuls a les empreses en forma d’ajuts a fons perdut o de finançaments bonificats que millorin significativament les condicions actuals del mercat financer, o en forma de deducció o bonificació fiscal o de la seguretat social per a les seves inversions.

És per això que des de PIMEC gestionem íntegrament aquestes ajudes, finançaments bonificats o desgravacions fiscals als nostres socis per a les activitats relacionades amb la R+D i la innovació tecnològica, per tal que siguin més competitius i puguin beneficiar-se del que els pertoca per a les inversions que estan realitzant en les seves micro, petites i mitjanes empreses.

I vosaltres? Ja us esteu beneficiant d’aquestes ajudes, finançaments bonificats i/o deduccions o bonificacions per als vostres projectes? Moltes empreses ja ho estan gestionant.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Entrenar-se en el model DESC i el poder de la conversa

Next Story

La temporalitat en el punt de mira

Latest from Competitivitat