Sistematitzes la innovació a la teva empresa?

En el context econòmic actual, les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), així com la creació i el creixement d’empreses innovadores, són imprescindibles per assolir una millora sostenible en la productivitat i la competitivitat empresarial i, per tant, esdevenen un objectiu cabdal de les actuacions de PIMEC.

Tanmateix, l’estructura del sector productiu català, en què les petites i mitjanes empreses són clarament majoritàries, fa que sigui especialment sensible als canvis de l’entorn. En particular, en situacions d’alentiment econòmic, com la que hem tingut els últims anys, i de tensions econòmiques, el procés d’inversió industrial es veu molt afectat, de forma que els plans d’inversió en la R+D+i es difereixen o, simplement, es desestimen en moltes empreses.

No n’hi ha prou amb tenir a l’abast les diferents eines del conjunt d’administracions, sinó que també és necessari fer-ne un ús òptim

PIMEC, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt i l’efecte decisiu que la inversió industrial i la R+D+i tenen sobre el creixement de l’economia, vol que totes les empreses disposin dels màxims recursos possibles per als seus projectes. De fet, les diferents administracions (locals, autonòmiques, estatals, europees) tenen, a través els seus pressupostos, l’oportunitat de beneficiar les empreses en aquest aspecte.

Tot i això, no n’hi ha prou amb tenir a l’abast les diferents eines del conjunt d’administracions, sinó que també és necessari fer-ne un ús òptim per a poder oferir la millor estratègia innovadora per a l’empresa. Si no es té en compte això, l’empresa corre el risc de fer un mal ús de l’eina i de minimitzar el benefici que pot produir.

Entenem la sistematització com una manera de fer empresarial que permet tenir interioritzat un seguiment innovador anual dels diferents projectes propis i dels instruments que permeten desenvolupar-los

És en aquest sentit, el de la transversalitat dels diferents sectors, que cal concertar els esforços i continuar impulsant des de PIMEC, per mitjà del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament, la sistematització de la innovació empresarial.

Entenem la sistematització com una manera de fer empresarial que permet tenir interioritzat un seguiment innovador anual dels diferents projectes propis i dels instruments que permeten desenvolupar-los, i que moltes empreses no poden acabar de dur a la pràctica per una qüestió de recursos. D’aquesta manera, també es pot contribuir a la millora de la posició competitiva, l’eficiència i eficàcia, i a la generació de riquesa econòmica directe al país i al conjunt dels sectors.

PIMEC considera que fomentar la sistematització de la innovació a mitjà i llarg termini pot afavorir la posició estratègica de moltes empreses i sectors que potser no estan innovant tant com podrien, i alhora fer front d’una manera decidida al creixement propi.

Fomentar la sistematització de la innovació a mitjà i llarg termini pot afavorir la posició estratègica de moltes empreses

És per això que des de PIMEC gestionem i ajudem els nostres socis en aquest procés de sistematització de la innovació en les activitats relacionades amb la R+D+i, així com en Innovació Tecnològica, gràcies a l’experiència dels nostres especialistes.

I tu? Ja tens una estratègia optimitzada en temes d’innovació? Moltes empreses ja l’apliquen!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La cimera d’inversió SelectUSA, una oportunitat per conèixer el país

Next Story

El consum de bosses de plàstic i Joanna Drake, de la Comissió Europea de Medi Ambient

Latest from Competitivitat