Teletreball, una realitat molt present

Quan uns mesos enrere parlàvem de teletreball, sens dubte ens referíem a una realitat molt poc estesa en les empreses del nostre país. Aquesta realitat va canviar, de sobte, quan el passat 14 de març el govern espanyol va decretar l’estat d’alarma i, automàticament, tots els treballadors d’activitats no essencials van passar a fer la seva feina cadascú des dels seus domicilis. El teletreball ha permès des de llavors, que moltes empreses puguin continuar amb la seva activitat i, alhora, vetllar per la salut dels seus empleats.

Algunes empreses (la minoria) ja oferien la possibilitat de treballar en remot un dia a la setmana o permetien que alguns treballadors ho poguessin fer i, per tant, ja disposaven de les eines digitals per dur a terme un teletreball eficaç. La gran majoria, però, han hagut d’adaptar-se i implementar precipitadament el treball a distància d’un dia per l’altre, amb les dificultats i els riscos que això suposa.

Hem de ser conscients que el teletreball ha deixat de ser una tendència de futur per convertir-se en una realitat molt present i que, aquesta nova manera d’entendre el dia a dia laboral, ens proporciona més avantatges que inconvenients tant pel treballador com per l’empresa.

Avantatges

  • Millor conciliació de la vida professional i familiar.
  • Estalvi de temps en desplaçaments fins al lloc de treball i  menor impacte mediambiental.
  • Increment de la productivitat (menys interrupcions, menys reunions innecessàries, etc.).
  • Atracció d’empleats amb talent a l’empresa (inclús aquells que es troben deslocalitzats).
  • Reducció de baixes IT derivades per estrès (millor organització de la feina per part del treballador).

Inconvenients

  • La solitud del treballador pot influir en el seu estat d’ànim.
  • El treballador pot no disposar d’un espai adequat per treballar (ventilació, llum, soroll, mobiliari o equipament tecnològic).
  • Pot haver-hi un sentiment de pèrdua de control per part de l’empresari, que es corregeix treballant per resultats i objectius concrets.

Tot sembla indicar que la “nova normalitat” amb la qual ens trobarem a partir d’ara serà la de combinar el treball presencial amb el teletreball, òbviament en aquelles feines que així ho permetin. Serà necessari doncs que les organitzacions implantin les eines necessàries que permetin als seus treballadors dur a terme les seves funcions a distància, donat que la falta d’una tecnologia adequada i una formació adient als treballadors es convertiran en els principals frens d’aquest teletreball eficaç.

Carles Jover
Tècnic de RRHH a PIMEC

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Serveis emergents en el comerç arran de la Covid-19

Next Story

La covid-19 i el rol social de les farmàcies

Latest from Panorama