Quant de temps tenim per reclamar deutes?

El dret del creditor a reclamar els deutes pot decaure pel transcurs del temps que estableix la llei. En aquest sentit, cal destacar que la normativa que estableix aquests terminis varia entre el dret espanyol i el català, essent molt important conèixer les mateixes per no veure frustrat el nostre dret a cobrar als deutors.

A Catalunya, tots aquells pagaments periòdics que s’hagin de fer per anys o terminis més breus, així com la remuneració de prestacions de serveis i execucions d’obres té un termini de tres anys

També té aquest termini de tres anys, el cobrament que es tingui que fer del preu de vendes al consum o de la sol.licitud de responsabilitat extracontractual.

Les accions de reclamació de quantitat derivades de compravendes, i que no hagin estat amb consumidors, el termini s’incrementa fins als deu anys.

En la legislació espanyola, ha hagut una important modificació de la norma i, per totes aquelles accions que no tinguin un termini especial assenyalat, ha passat de quinze a cinc anys.

 

De manera que el termini de cinc anys seria aplicable a les reclamacions de deutes derivats de prestacions de servei, execucions d’obres o les compravendes (sempre que no es facin amb consumidors), així com aquells pagaments que es tinguin que fer per anys o terminis més breus, entre els que estarien els pagaments de pensions d’aliments o la satisfacció del preu d’arrendaments.

En la legislació espanyola el termini especial de tres anys està establert per a la reclamació dels deutes derivats d’honoraris i drets d’advocats, notaris, farmacèutics, professors, jornalers, perits, arquitectes, aparelladors i també per reclamar els deutes que es tinguin amb establiments hotelers o per la compra de qualsevol article per part d’un consumidor a un comerciant.

Aquests terminis comencen a comptar des de que el creditor pugui exercitar el seu dret. I per tal de conservar el nostre dret a reclamar, i no veure’l frustrat pel transcurs del temps, cal fer, abans del venciment dels terminis, una reclamació judicial o un requeriment extrajudicial fefaent al nostre deutor.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La responsabilitat dels administradors i el Concurs de Creditors

Next Story

La marca personal: tot un repte per tornar al mercat laboral

Latest from Competitivitat