El canvi com a eina de supervivència

A les petites empreses, com a la vida, els canvis es produeixen de forma constant. A vegades es tracta de petites variacions i d’altres, de canvis estructurals. Dia a dia les empreses s’enfronten a  nous reptes, noves fites, a dificultats que incideixen en el seu comportament i en la seva presa de decisions.

En aquests temps de canvis ràpids, els nous desafiaments atempten seriosament contra la supervivència de les organitzacions: nous competidors, noves formes de fer, dificultat per retenir el talent humà o tecnologies canviants. Aquests elements obliguen les persones a estar preparades per gestionar el canvi. Però no només els membres de la direcció de l’empresa, sinó tot el conjunt de treballadors. I això és feina dels directius, que han de tenir l’habilitat de mantenir la motivació dels equips de treball per tal de poder renovar-se davant dels canvis que es presenten.

La gestió del canvi no consisteix simplement a implantar nous models de gestió que, de fet, resulten ser només teories passatgeres; més aviat consisteix a aprofitar els canvis de l’entorn empresarial per al bé de l’organització.

Són totes les persones que integren l’organització, sense excepció, les que determinaran l’èxit del canvi

Per això, les pimes no només han de ser flexibles sinó que han de desenvolupar una aguda percepció per anticipar-se als canvis i poder estar, així, sempre a l’avantguarda. Tot directiu hauria de dedicar temps a plantejar-se preguntes, ja no tant per trobar les respostes, sinó com a mètode d’indagació per a la renovació i millora dels processos de la seva empresa.

La gestió del canvi és una realitat més a la vida de qualsevol empresa, però quan aquests canvis afecten de forma substancial l’estructura de l’organització, no sempre és senzill poder-los gestionar i finalitzar aquest procés amb èxit. De fet, un alt percentatge dels programes de canvi organitzacional implementats per les empreses no assoleixen els objectius plantejats o, directament, fracassen.

La direcció del canvi ha de ser líder, tenir una visió àmplia, una comunicació fluida i, sobretot, capacitat per inspirar la gent

La gestió del canvi implica, obligatòriament, al seu torn, un canvi en la mentalitat de l’organització i dels seus directius, més enllà de definir nous processos. El canvi ha de venir acompanyat de noves i més efectives formes de participació dels treballadors, des de la base fins a l’alta direcció. Per gestionar el canvi amb èxit cal induir una major participació de la gent, que, a fi de comptes, és qui pot fer que el canvi es produeixi. Tot i que gairebé sempre es pot presentar resistència, aquesta pot utilitzar-se positivament si aconseguim comprendre per què es presenta, com veurem més endavant.

La direcció del canvi ha de ser líder, tenir una visió àmplia, una comunicació fluida i, sobretot, capacitat per inspirar la gent, perquè sense implicar tota l’organització no es podrà dur a terme el procés. Són totes les persones que integren l’organització, sense excepció, les que determinaran l’èxit del canvi.

En la majoria dels casos, quan s’inicien processos de canvi els treballadors no són consultats, ni tan sols són informats del que es busca amb aquest procés o de quines van ser les motivacions per emprendre’l. Si fem les coses així, per què ens sorprèn que es presenti la resistència? No seria més fàcil si comuniquéssim de manera adequada i suficient el perquè, el quan, el com i es convidés la gent a formular les seves apreciacions al respecte? D’aquesta manera no només es pot disminuir la resistència en un cert grau sinó que es motiva a la participació.

El canvi és una capacitat que les empreses han de desenvolupar si volen seguir sent competitives

En tot cas, la resistència que sempre trobarem en engegar un procés de canvi, a banda d’ineludible, és també necessària. Sense resistència es corre el perill que s’implementi una mala estratègia o plantejament. La resistència genera crítiques i és possible que a través d’elles es trobin correccions a aspectes que tenien inconsistències. Així que no cal tenir-li por, més aviat l’hem de veure com una aliada del canvi.

El canvi és una capacitat que les empreses han de desenvolupar si volen seguir sent competitives: és més que una necessitat en un moment puntual. Tot i la seva importància, el canvi en si no és inherentment bo; només a través de l’avaluació de les seves conseqüències, després d’un determinat temps, podrem determinar-ho. Tot i això, dinamitzar el procés i la constant recerca d’innovació és un requeriment bàsic i fonamental per competir i no quedar-se enrere.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quines són les obligacions lingüístiques de les empreses?

Next Story

Pime: assignatura pendent vendes

Latest from Competitivitat