/

Com la internacionalització pot ajudar a erradicar l’analfabetisme

Si pots llegir això, ets més afortunat que els mil milions d’adults sotmesos a l’analfabetisme que hi ha al món, gairebé el 98% dels quals viuen en països en desenvolupament.

Les taxes d’alfabetització varien del 17 al 100% a tot el món, però en els països menys desenvolupats la mitjana és de 65%.

Sorprenentment, encara hi ha 13 països on les persones analfabetes són una majoria.

A nivell mundial, el 87% dels homes saben llegir i escriure, en comparació amb el 77% de les dones

Un de cada tres països presenta grans diferències en les taxes d’alfabetització entre els gèneres. La diferència entre la taxa d’alfabetització masculina i femenina tendeix a ser major en els països amb una taxa d’alfabetització d’adults en general inferior.

La relació entre l’analfabetisme i la pobresa és clara

Com era d’esperar, les taxes d’assistència escolar estan fortament relacionades amb l’alfabetització. La manca d’accés a l’educació és una de les principals causes de l’analfabetisme a tot el món, especialment a l’Àfrica subsahariana i Àsia meridional.

Dels adults amb els nivells més baixos d’alfabetització, gairebé el 50% viu en la pobresa. L’alfabetització es tradueix en majors ingressos per a l’individu, així com en una millora del PIB del país.

L’educació té un cost i els països no desenvolupats gasten menys del 5% del producte intern brut (PIB) en comparació amb el 10% del PIB en els països desenvolupats.

L’impacte de la internacionalització en l’analfabetisme

Les importacions i exportacions d’un país també tenen el seu impacte en l’analfabetisme. Tal tipus de relació ha sigut crucial per a les economies com l’Índia, on la taxa de persones capaces de llegir i escriure ha augmentat a una velocitat apreciable en els últims anys.

La internacionalització i l’obertura a la comunitat global requereixen d’una cultura que comença per l’educació i l’alfabetització. Al mateix temps, les conseqüències de participar en una economia mundial multiplica els recursos, imprescindibles en molts països, per a posar en marxa polítiques per a l’erradicació de l’analfabetisme i millora de l’educació.

Tenir en compte aspectes humanitaris a l’hora d’obrir nous mercats, farà que les nostres empreses creixin també en valors. 

https://www.pimealdia.org/quins-efectes-pot-tenir-la-rse-dins-la-meva-pime/

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

4 idees sobre com estructurar la nostra base de dades. Segmentació

Next Story

Ofereix la FP una formació adequada als requeriments del mercat de treball?

Latest from Competitivitat