/

Coneix la documentació per a l’exportació de vi i cava a l’estranger

El vi i el cava representen el tercer sector més important de la indústria agroalimentària catalana amb uns ingressos d’explotació que superen els 1.100 milions d’euros, i amb una exportació de més de 490 milions d’ampolles de vi i de cava a l’any, a uns 140 països, sobretot d’Europa, Amèrica i Àsia. És a dir, l’exportació de vi i cava és una font d’ingressos molt interessant pel nostre país.

Degut a la gran activitat d’aquest sector, hem volgut elaborar aquest article  amb informació útil per vendre vi i cava als mercats internacionals, perquè serveixi com a eina de suport pels exportadors d’aquest producte. És important però, comentar que depenent del país al qual es vulgui exportar, els requisits poden variar, no és el mateix exportar a França o la Xina, que als Estats Units. A més a més, la documentació requerida també pot dependre de l’importador, ja que aquest pot requerir documentació extra a la que les lleis del país exigeixen.

https://www.pimealdia.org/coneix-mes-documentacio-per-a-lexportacio-de-vi-i-cava-a-lestranger/

Documentació més freqüent en l’exportació de vi

A continuació, analitzarem la documentació més freqüent en l’exportació de vi, que se sumaria als requisits fiscals i documents d’acompanyament d’impostos especials que hem vist en articles anteriors.

Factura d’exportació: La factura ha d’incloure el nom del destinatari, el lloc de lliurament, l’IVA, si escau i, molt important, l’Incoterm de l’operació. L’incoterm ens indica amb quines despeses corre el venedor i amb quines el comprador de l’operació internacional, i també indica el moment en el qual es produeix el canvi de propietat de la mercaderia del venedor al comprador. La factura comercial és expedida pel venedor. Les factures sense IVA han de ser arxivades a efectes fiscals amb documents probatoris de l’exportació o expedició intracomunitària (DUA d’Exportació, Document de Transport … etc.).

Packing List: És un document on es troba per escrit la descripció detallada de la mercaderia: les quantitats, caixes, lots, pes i mesures de la comanda que s’exporta. Aquest document és emès pel venedor.

Document de transport: Es tracta del CMR, en el cas d’enviaments terrestres, i el Bill of Landing, en el cas d’enviaments marítims. L’expedeix l’empresa de transport propietària del camió o del vaixell en el qual viatja la mercaderia. L’Incoterm pactat determinarà qui és l’encarregat de sol·licitar l’emissió d’aquest document (venedor o comprador).

Certificat d’Assegurança de transport: És un document que indica l’import i el tipus de cobertura d’assegurança per a un enviament a un país estranger. El certificat inclou el nom de l’empresa asseguradora (emissora del certificat) i les condicions de cobertura de l’assegurança. L’Incoterm pactat determinarà qui s’encarrega de sol·licitar l’emissió d’aquest document (venedor o comprador).

Certificat d’origen: Aquest document certifica l’origen de la mercaderia, i és expedit per la Cambra de Comerç i Indústria on l’empresa està donada d’alta. Els impresos de Certificat d’Origen es poden sol·licitar a la Cambra, i aquest certificat també es pot tramitar via online. El cost aproximant són uns 40 €.

Us convidem a què pugueu conèixer més documentació necessària per l’exportació de vins com el certificat EUR1, el de Lliure Venda, el de Registre Sanitari o el certificat de Denominació d’Origen, entre d’altres, en el article que publicarem properament.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

6 errors que no has de cometre en la gestió de les persones

Next Story

Automotivació, l’habilitat més poderosa

Latest from Competitivitat