Com contractar persones refugiades

Les persones refugiades són persones que han hagut d’abandonar el seu país d’origen a causa de temors fundats de ser perseguides per motius de raça o d’ètnia, religió, gènere o orientació sexual; per raó de pertinença a un determinat grup social o nacionalitat; per opinions polítiques o altres motius que suposen un risc real per a la seva vida i la seva integritat física en cas de retornar al seu país d’origen.

Es poden trobar en tres situacions:

  1. Sol·licitants de protecció internacional
  2. Refugiats
  3. Beneficiaris de protecció subsidiària

Les persones sol·licitants de protecció internacional estan autoritzades a treballar, de forma automàtica, sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional, a partir dels 6 mesos des de la data en què s’hagi presentat la sol·licitud i hagi estat admesa a tràmit, i estan documentats amb la “targeta vermella” vigent. És molt senzill d´identificar ja que a la pròpia targeta consta la frase “autoritza a treballar”. No hi ha cap tipus de restricció ni en el sector d´activitat ni en l´àmbit geogràfic. Els sol·licitants de protecció internacional tenen la targeta vermella i els refugiats i els beneficiaris de protecció subsidiària tenen un NIE que els autoritza a residir al país d’acollida i a treballar-hi.

La incorporació de persones refugiades a les empreses  és una oportunitat per incorporar coneixements i ser solidàries, i podem destacar com a avantatges:

  • Internacionalització del negoci. Disposar de persones amb coneixement de llengües (àrab, anglès, francès, rus, ucraïnès, etc.) promou la captació de nous clients i l’expansió cap a nous mercats.
  • Responsabilitat social empresarial (RSE) i de les organitzacions (RSO). Facilitar a aquestes persones l’accés a l’ocupació és fomentar la responsabilitat social.
  • Plantilles amb diversitat de perfils. Una plantilla amb persones d’origen divers genera beneficis a l’organització, ja que afavoreix la resolució de conflictes i fomenta un clima laboral més inclusiu i tolerant en les relacions entre empleats, i també amb el públic i els clients.
  • El tríptic Com contractar persones refugiades facilita una informació essencial per a la contractació de persones refugiades, que és igual que per a les persones nacionals, i en què hem col·laborat directament mitjançant la Fundació Pimec.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés de contractació de persones refugiades.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Facility Management i Transformació Digital

Next Story

Coneixes les noves subvencions de foment de la contractació?

Latest from Competitivitat