Els drets humans i el seu impacte en el teixit empresarial

Avui, dia 10 de desembre, celebrem els 75 anys de la signatura d’un dels compromisos mundials més revolucionaris: la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest document històric consagra els drets fonamentals que han de protegir-se a tot el món, independentment de la raça, el color, la religió, el sexe, l’idioma, l’opinió política, l’origen nacional o social, la posició econòmica o qualsevol altra condició de les persones.

Tenint en compte la magnitud d’aquesta Declaració Universal que estableix un pilar essencial de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i el seu impacte directe en l’economia, el teixit empresarial exerceix un rol rellevant en l’ecosistema socioeconòmic en matèria de drets socials i humans.

Tenint en compte la normativa catalana ja treballada en l’àmbit empresarial respecte d’aquest tema, podem destacar que l’any 2014 el Consell de Drets Humans de Nacions Unides va aprovar la Resolució 26/9 sobre la creació d’un grup de treball per a l’elaboració d’un instrument internacional jurídicament vinculant sobre les empreses transnacionals i altres empreses respecte dels drets humans. A més, el 2016 la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la proposta de crear un Centre d’Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l’Exterior.

A més, cal destacar l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, i la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la UE, dels plans directors de la cooperació al desenvolupament 2015-2018 i 2019-2022, així com del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la UE 2015-2018.

Un cop contextualitzada la part jurídica, des de PIMEC valorem que, especialment per als països en vies de desenvolupament, s’haurien d’impulsar accions positives de promoció i sensibilització a les empreses per tal de garantir que les accions derivades de la internacionalització es portin a terme des del respecte de tots els drets humans en el marc de les seves activitats a l’exterior.

Valorant aquest context socioeconòmic, és rellevant la col·laboració i cooperació entre les administracions pertinents per tal de dissenyar mesures que impulsin i reconeguin les bones pràctiques empresarials així com la formació, el suport i l’acompanyament per a la internacionalització de les empreses, tenint en compte la responsabilitat social, la sostenibilitat ambiental, l’assoliment dels reptes de l’Agenda 2030, el capitalisme inclusiu i totes aquelles bones pràctiques que garanteixin el compliment dels drets humans.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les empreses poden optar a subvencions per a la promoció del català

Next Story

Registrar la jornada amb dades biomètriques?

Latest from ODS i RSC