Europa diu prou a la bretxa salarial

El passat 12 de juny, PIMEC va tenir l’oportunitat de poder gaudir a Brussel·les d’un seminari amb la resta d’agents socials europeus, patronals i sindicats amb l’objectiu de tractar els reptes per fer front a la bretxa salarial i a la cura dels infants. En aquesta sessió es van compartir els coneixements i les pràctiques dels diferents països de la Unió Europea per tal d’entendre i abordar aquesta problemàtica de la millor manera possible.

D’acord amb les darreres dades, la bretxa salarial a la UE és del 16,3%, si es pren com a referència el salari mitjà per hora brut, i d’un 39,7% si parlem de la bretxa salarial total.

La bretxa salarial comença a ser significativa a partir del moment en què les dones entren en l’edat de tenir fills

A més, es poden identificar una sèrie de trets comuns que comparteixen tots els països. En primer lloc, la bretxa salarial entre homes i dones comença a ser significativa a partir del moment en què les dones entren a l’edat de tenir fills. De fet, hi ha dades que posen de manifest que la bretxa salarial entre les dones que tenen fills és superior a la de les dones que no en tenen.

Al llarg de la sessió es va fer un conjunt de propostes per millorar la situació actual

L’explicació d’aquest fenomen respon a diferents fets com la segregació sectorial, el sostre de vidre, els estereotips, les barreres institucionals, el biaix de gènere i les dificultats en la conciliació de la vida laboral i personal, entre d’altres.

Al llarg de la sessió es va fer un conjunt de propostes per millorar la situació actual:

  • Transparència salarial
  • Igual remuneració per un treball d’igual valor
  • Promoure que les dones joves escullin carreres STEM tant en educació com en ocupació.
  • Polítiques de conciliació vida laboral, familiar i personal
  • Mesures de flexibilitat en el treball
  • Suport als pares a partir del naixement dels fills
  • Repartició equitativa del treball no remunerat, corresponsabilitat
  • Classificació professional amb perspectiva de gènere
  • Eliminar conceptes salarials discriminatoris

En el seminari també es va parlar de tres prototips de legislació de transparència salarial: el d’emetre informes (RU), el de procediments interns a les empreses (Islàndia) i el de drets individuals (Alemanya). Països com Dinamarca o Finlàndia donen molta força a la negociació col·lectiva per implementar acords per tal de garantir la igualtat salarial.

S’ha estudiat i demostrat que als països on hi ha millors serveis públics de llars d’infants hi ha més presència de les dones al mercat de treball

Un tema al qual es va dedicar especial atenció va ser la importància de garantir una educació de qualitat en els primers anys de vida dels infants (de 0 a 3 anys) per millorar la incorporació de les dones al mercat de treball. En aquest sentit és necessari treballar per trobar l’equilibri entre la vida personal, familiar i laboral.

S’ha estudiat i demostrat que als països on hi ha millors serveis públics de llars d’infants hi ha més presència de les dones al mercat de treball. Això ens dona un indicador molt vàlid per entendre quin és el camí a seguir per millorar la situació laboral de les dones.

Per concloure, convé posar de manifest que és absolutament imprescindible compartir i donar visibilitat a les bones pràctiques; la bretxa salarial afecta tots els països del món, no és un fet aïllat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quina és la forma jurídica més adient per a la meva activitat? (2)

Next Story

Sorbos, la canya de sucre original i sostenible

Latest from Panorama