Impostos especials per a l’exportació de vi

Les empreses que es plantegen l’exportació de vi, hauran de tenir en compte els diferents passos a seguir abans de l’exportació, així com la variació de la fiscalitat segons la tipologia de l’importador, empresa o particular, i de l’origen d’aquest, comunitari o extracomunitari.

https://www.pimealdia.org/obligacions-fiscals-lexportacio-vins-dels-cellers/

A continuació es plantegen diferents escenaris depenen de la naturalesa del client:

Exportació de vins a països intracomunitaris

S’ha de tenir present que l’empresa importadora haurà de comptar amb un NIF-IVA propi per tal de poder realitzar al comanda. Referent a la factura, si compleix els requeriments per ser operació intracomunitària, aquesta s’haurà d’emetre sense IVA.

Aquestes operacions s’hauran de declarar mensualment (en els primers vint dies naturals després d’haver-se realitzat l’operació) a traves del model 249. Les declaracions podran ser trimestrals sempre i quan:

  • No s’hagin superat els 50.000 € en el trimestre de referència, ni en els quatre trimestres naturals anteriors o anuals.
  • L’import total dels lliuraments de béns o prestacions de serveis (IVA exclòs) no superi els 35.000 € en total o els 15.000 € a un sol estat membre de la UE.

Si en un període no hi ha operacions no hi ha obligació de presentar el model.

 Exportacions de vins a països no comunitaris

Al tractar-se d’una exportació, s’ha de tenir present que la factura s’ha d’emetre sense IVA, i aquesta haurà d’acompanyar el seu corresponent DUA d’exportació.

Exportacions de vins a un particular amb llicencia CAE que no està donat d’alta en el VIES

En aquest cas, la factura s’haurà d’emetre amb el percentatge de l’IVA aplicable a la legislació del país de destí. Posteriorment, l’IVA haurà de liquidar-se a la hisenda del país comunitari. Per realitzar aquest tipus d’expedició l’empresa haurà d’informar-se sobre els requisits en la Hisenda de cada país de destí.

Pel que fa a la seva declaració, A més del model 349, les empreses que superin a l’any l’import de 400.000 € de lliuraments intracomunitaris o d’adquisicions intracomunitàries, estan obligades a presentar mensualment la Declaració Intrastat.

Cal tenir en compte, que aquest article es tracta de recomanacions generals, i que cada país té les seves particularitats, és per això que és molt important portar un control exhaustiu de la fiscalitat internacional, i recomanen que es compti amb un gestor que estigui especialitat en aquesta matèria.

Coneix la documentació per a l’exportació de vi i cava a l’estranger

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Obligacions fiscals per a l’exportació de vi

Next Story

Evolució de la negociació col·lectiva octubre de 2017

Latest from Competitivitat