Certificats que necessites per a l’exportació de vi i cava a l’estranger

Tal i com ja vàrem comentar en el nostre anterior article, sobre la documentació per l’exportació de vins, l’exportació de vi i cava és molt rellevant a Catalunya, ja que ha permès mantenir la competitivitat del sector, i és molt important tenir en compte la documentació que es necessita, la qual depèn no només del país de destí, sinó també del que ens requereixi el propi importador.

Més documentació necessaria per a l’exportació

A més de la factura d’exportació, packing list, document de transport, certificat d’assegurança de transport i certificat d’origen, els altres documents que habitualment es necessiten en tot el procés d’exportació de vins, són els següents:

Certificat EUR1: Aquest document, que és emès per l’agent de duanes que tramita l’exportació a la duana d’origen, per encàrrec del venedor o del comprador segons el Incoterm pactat, certifica l’origen de la mercaderia per a països amb els quals la Unió Europea té acords preferencials, i assegura que s’aplicaran un aranzels preferencials en destí.

Certificat de Lliure Venda: És un certificat que avala que l’empresa està legalment establerta, i que, en virtut d’això, compleix la normativa vigent, els seus productes són aptes pel consum humà i de lliure venda a la Unió Europea. Aquest certificat és emès per diverses institucions com la Cambra de Comerç, la Direcció General de Salut Pública o el Consell Regulador de Denominació d’Origen, i el cost aproximat és d’uns 8€.

Certificat de Registre Sanitari: Aquest certificat avala que l’empresa està legalment establerta des del punt de vista sanitari per l’elaboració de vi, i que els seus productes són de lliure venda i aptes pel consum humà. Associat a aquest document està el Certificat de Lliure venda, emès també per la Direcció General de Salut Pública i Consum.

Certificat d’Anàlisi Sanitari: Aquest certificat avala l’elaboració d’una empresa, els seus vins, les partides, lots, nombre d’ampolles sent aquestes per tant conformes amb la normativa sanitària. L’expedeix l’inspector assignat a l’empresa dins dels Serveis d’Indústria del Consell Regulador.

Certificat de Denominació d’Origen: Expedit pel Consell Regulador, aquest document certifica que l’empresa es troba registrada a l’empara de la Denominació d’Origen, i inclou el nombre d’Instal·lació en aquest registre.

Certificat fitosanitari: Aquest document afirma que els productes analitzats estan lliures de restes de pesticides. És emès pel departament d’agricultura de Catalunya, i té un cost aproximat de 25,71€.

Certificat d’Exportació: És un document que acredita el compliment de determinats paràmetres d’exportació exigits específicament en alguns països, com per exemple, Brasil. És emès pel departament d’agricultura de Catalunya, i té un cost aproximat de 24€.

Tot i que aquesta informació us pot ser de gran utilitat, i pot servir-vos de guia, a l’hora de fer l’exportació, us recomanem que compteu amb l’assessorament d’un bon transitari per informar-vos de tots els passos i documentació necessària per realitzar l’exportació.

Tanmateix, us recordem que pregunteu al vostre importador quins son els requisits específics del país, i els seus propis, i així assegurar que tot està en ordre abans d’enviar la mercaderia.

https://www.pimealdia.org/coneix-la-documentacio-per-a-lexportacio-de-vi-i-cava-a-lestranger/

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Paraigua guardat i menys fred: predicció meteorològica del 18 al 24 de novembre 2017

Next Story

L’amor com a eina de fidelització del talent

Latest from Competitivitat