Inclou en el compte d’explotació els costos relacionats amb el medi ambient

Gestionar bé la partida dels costos ambientals ens pot ajudar, no només a contenir la despesa, sinó també a ser més eficients i competitius. El primer pas per reduir els costos ambientals és internalitzar-los, és a dir, incloure en el compte d’explotació tots els costos que tenen a veure amb el medi ambient.

Desglossar els costos per diversos conceptes

medi-ambientAmb aquesta finalitat, podem desglossar els costos per diversos conceptes. Primer de tot, inclourem tota la despesa derivada del consum d’energia. Com més segmentada tinguem la informació dels punts que ens generen consum energètic, millor podrem gestionar-ho. Revisarem les factures i verificarem que els trams de consum, el tipus de tarifa i la potència contractada s’ajusten al que realment necessitem. També és bo comparar l’oferta del mercat de subministrament energètic per tal de negociar les millors condicions en cada moment.

A part de controlar el consum, aquest exercici ens aportarà informació per tal d’avaluar si ens pot ser rendible la incorporació de mesures d’eficiència energètica, de les quals hi ha un ventall molt ampli: des d’un senzill canvi a il·luminació led fins a poder consumir tota l’energia que autogenerem.

Respecte els residus, els segregarem posant especial atenció en aquells que tenen un valor de mercat (cartró, plàstic, coure, etc.), perquè la seva recollida ens pot sortir a cost zero o fins i tot ens pot generar un ingrés. Fent aquesta separació, indirectament estarem disminuint el pes de la quantitat que anirà a l’abocador, i per tant, pagarem menys pel cànon d’abocament.

També hem de pensar en les possibilitats de substituir la compra d’alguna matèria primera per una reutilitzada emprant la borsa de subproductes. Si tenim un residu que pot ser aprofitable per un tercer sense necessitat de transformar-lo, podem passar de pagar per la gestió com a residu a generar un ingrés per la gestió com a subproducte.

I finalment, cal plantejar-se l’opció d’incorporar, en la fase inicial de disseny d’un nou producte, tots els impactes ambientals que aquest pot tenir durant el seu ús i posterior final de vida, per tal de crear-lo de la manera més eficient possible.

A més, cal conèixer i estar al dia de la normativa que ens afecta, ja que disminuirà el risc de sancions.

Com gestioneu la partida de costos ambientals a la teva empresa? Explica´ns-ho!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és l’autoconsum energètic en règim de balanç net?

Next Story

Avantatges i desavantatges de l’autònom dependent (TRADE)

Latest from Competitivitat