/

Ja pots demanar que Hisenda t’avisi de les notificacions

Les alertes per mitjans tradicionals, una mesura reclamada per PIMEC davant la inseguretat de les notificacions de l’AEAT

Un problema amb el que de vegades es troben les empreses és que Hisenda els envia una notificació però aquesta no es coneix amb prou antelació com per actuar en consideració. Això pot comportar recàrrecs, interessos de demora o altres perjudicis per als contribuents malgrat actuar de bona fe, per desconeixement.

Per tal de corregir aquesta situació, l’Agència Espanyola d’Administració Tributària ha implementat un servei en la línia del que PIMEC havia demanat en diverses ocasions: un mecanisme d’alerta que permeti a les empreses conèixer aquestes notificacions.

Principals característiques del serve d’alertes

D’acord amb l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tant les persones físiques com les  jurídiques poden comunicar a Hisenda un número de telèfon mòbil o una direcció de correu electrònic a través de les quals poder rebre avisos de les notificacions emeses per l’AEAT.  Cal tenir en compte, però, que quests avisos no tindran consideració de notificació en cap cas.

Com ja comentàvem en un anterior article, es prioritza la comunicació per mitjans electrònics amb l’Administració pública. Per aquest motiu, en el cas de les persones jurídiques, l’alerta informarà de l’existència d’una notificació pendent a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH), mentre que en el cas de les persones físiques la notificació s’enviarà en paper malgrat s’hi pugui accedir a través de la seu electrònica.

El servei plenteja algunes limitacions, com el fet que quan, per motius tècnics, no sigui possible realitzar l’avís, la notificació seguirà sent completament vàlida, fet que redueix la bondat del sistema.

Les persones físiques i jurídiques poden identificar un dispositiu electrònic i/o una direcció de correu electrònic que serveixi per l’enviament d’avisos, però no per a les notificacions. Aquest servei és voluntari i s’ha de demanar a l’AEAT.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

S’ha d’anar en compte amb l’estafa del Natzarè

Next Story

Els errors que no hauria de fer un bon comunicador

Latest from Consells empresarials