La formació sobre LGTBI a les empreses

Amb l’objectiu de promoure un teixit empresarial inclusiu i lliure de discriminació, les empreses han de complir amb una sèrie d’obligacions basades en la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (llei LGBTI catalana) així com la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI. 

Així mateix, el nostre marc legal recull obligacions com el pla d’igualtat (obligatori per a empreses amb més de 50 persones treballadores), el protocol contra l’assetjament (estableix un pla d’actuació per prevenir i gestionar casos d’assetjament), la formació (oferir formació a la plantilla en matèria de diversitat i sensibilització contra la discriminació), l’ús del llenguatge inclusiu, i l’adopció de mesures d’inclusió en tots els àmbits de l’empresa així com en el desenvolupament professional. 

Actualment, hi ha diversos col·lectius de persones que encara es troben en situació de discriminació i desigualtats d’oportunitats a l’àmbit laboral per motius de la seva orientació laboral o la seva identitat de gènere. Un d’aquests col·lectius directament afectat per aquests motius és l’LGBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersexuals). 

Malauradament, persisteixen valors patriarcals en la societat en la qual vivim i els diferents canals de comunicació, com per exemple les xarxes socials, que no sempre utilitzen un llenguatge prou inclusiu, o amb imatges que no promouen un tracte igualitari. Traslladant aquesta problemàtica social al món empresarial, detectem la necessitat d’una major sensibilització i coneixement  respecte de com afavorir les relacions interpersonals al lloc de treball i fomentar un bon clima laboral on totes les persones que conformen l’empresa se sentin còmodes i segures en el seu en el seu dia a dia professional. 

Per tal de fomentar la sensibilització pel que fa a aquesta qüestió, des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, es posen gratuïtament a disposició de les empreses i de totes les persones treballadores interessades, dues píndoles formatives de curta durada que es poden realitzar des del mòbil o des de l’ordinador, respectant el ritme de cada persona, on es treballen els conceptes bàsics per avançar cap a una societat més igualitària i lliure de desigualtats. 

Des de PIMEC, donem suport a les empreses per a l’elaboració del Protocol per a la  prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com a la redacció dels Plans d’Igualtat. Així mateix, les recomanem que valorin la diversitat com un punt fort, així com la valoració de noves mesures per prevenir i combatre la discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere al lloc de treball. Això pot incloure l’elaboració de codis de conducta, la realització de formacions sobre diversitat i inclusió i la promoció d’un entorn laboral inclusiu. 

Per a més informació, poden contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC (iruedas@pimec.org) o consultar la nostra pàgina web.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La peça clau per protegir l’èxit empresarial: la protecció d’administradors i directius

Next Story

Com reforçar el vincle amb la clientela a través del català

Latest from ODS i RSC