/

La gestió de la diversitat a l’empresa

Quan parlem de diversitat fem referència a la presència o representació de diferents perfils de persones en una organització. Aquestes diferències poden ser sociodemogràfiques (edat, procedència, gènere…) o de capital humà (coneixements, habilitats, experiències…). Apreciar les singularitats de les persones que conformen l’empresa és reconèixer la riquesa que aporta la diversitat a l’empresa.

Emmarcant-nos en la legislació vigent, cal recordar que no hi ha lleis que obliguin les empreses a dur a terme accions de Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Aquestes actuacions són de caràcter voluntari. Per tant, l’empresa i l’organització en conjunt són les responsables d’escollir el moment i la forma d’implementar-les.

La gestió de la diversitat encaixaria dins de les accions que l’empresa, voluntàriament, decideix emprendre com una estratègia destinada a integrar la diversitat present en l’organització per potenciar-ne l’impacte positiu i traduir-la en beneficis econòmics i socials.

En aquest context, els plans de diversitat esdevenen una iniciativa necessària i inspiradora, amb la voluntat d’entendre la diversitat present dins i fora de l’empresa, tot visibilitzant el compromís social de l’organització. El Pla de Diversitat dota l’empresa d’una eina versàtil, plena de recomanacions adaptades a les seves necessitats i orientades a la incorporació o la millora de la perspectiva de la diversitat en la seva estructura, organització, processos i comunicació.

Les empreses han de vetllar per garantir la igualtat de tracte i oportunitats a totes les persones treballadores, afavorir la incorporació a l’empresa de persones treballadores pertanyents a col·lectius en situació de vulnerabilitat, fomentar l’adaptació de la comunicació interna i externa de l’empresa des d’una perspectiva del respecte i el reconeixement de la diversitat i, per últim, donar recursos per facilitar l’avaluació contínua de la gestió de la diversitat.

Aquestes accions faran que l’empresa sigui més competitiva socialment, creant i adaptant l’oferta a les necessitats reals de la societat actual, alhora que millorarà la reputació i la imatge corporativa de l’organització. Un altre dels efectes positius de la gestió de la diversitat a l’empresa és la fidelització dels seus equips de treball, millorant el clima laboral i creant una cultura empresarial amb la qual els valors corporatius i les necessitats de les persones treballadores es trobin alineades.

Com gestionar la diversitat si ets una mipime

El Programa Next Diversitat i Empresa, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançat per la Unió Europea?a través del fons Next Generation, està coordinat conjuntament per ECAS i PIMEC i ajuda les empreses en la creació i el seguiment d’Itineraris Individualitzats d’Orientació.

Les mipimes d’entre 1 i 249 persones treballadores i amb matriu o centre de decisió a Catalunya que s’adhereixin al programa es podran beneficiar de la creació d’un Pla de Diversitat 100% subvencionat i dissenyat a mida, segons les necessitats de cada negoci.

Anabel Montón
Coordinadora del Programa Next Diversitat i Empresa

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El burnout de la persona empresària

Next Story

La prevenció de riscos en el treball autònom

Latest from ODS i RSC