La inaplicació del conveni de sector crea desigualtats en el mercat de treball

Man taking stock --- Image by © John Short/Design Pics/Corbis

Des de PIMEC hem volgut mostrar el nostre rebuig a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que pretén una modificació de l’art.42.1 de l’Estatut dels Treballadors, que fa referència a les condicions dels  treballadors subcontractats. En concret, la iniciativa pretén que en el cas que l’activitat d’una empresa subcontractada, sigui coincident en totes o algunes de les activitats principals de la empresa contractista, s’apliquin les condicions laborals previstes al conveni col·lectiu aplicable a la empresa contractant creant desigualtats en el mercat de treball.

Download (PDF, 146KB)

Aquesta iniciativa pot crear una gran inseguretat jurídica per la indefinició del terme “activitat principal o nuclear”. A més, provocaria distorsions d’impossible resolució, principalment en els casos de treballadors contractats per una empresa però desenvolupant la seva tasca a la seu de diferents empreses.

És per això que ja hem fet arribar al·legacions als diferents grups parlamentaris perquè les tinguessin en compte.

En aquest sentit, tot i que defensem una reforma legislativa que corregeixi les distorsions actuals, volem alertar que aquesta Proposició de Llei crearia inseguretat en el mercat del treball

Per altra banda considerem que aquesta iniciativa pot trencar la homogeneïtat de condicions laborals dels sectors, provocant que treballadors d’un mateix sector tinguin condicions molt diferents en funció de la empresa a la que desenvolupen la seva activitat, en comptes de primar les característiques pròpies de les seves funcions.

Així mateix, considerem que s’estan obviant les avantatges que comporten en qüestió de seguretat laboral, formació i qualitat, els convenis col·lectius de sector, amb un detall ajustat a la realitat de l’activitat pel que fa a la prevenció de riscos laborals.

Malgrat això, considerem que les distorsions que s’han creat al mercat, arran de la entrada d’empreses multiserveis, s’haurien de corregir en una futura reforma legislativa, que no anés encaminada a primar l’aplicació del conveni d’empresa, si no el de sector, en el cas de les subcontractacions.

En tots cas, només quan l’activitat o activitats de les empreses subcontractades no estigui englobada en cap conveni col·lectiu sectorial, s’hauria d’aplicar el conveni de la empresa que contracta

En el mateix sentit, pensem que per accedir a la contractació pública només hauria de donar entrada a les empreses que, com a mínim, apliquin el conveni col·lectiu del sector que els hi pertoqui segons l’activitat que desenvolupin.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El Mobile World Congress, una oportunitat d’internacionalització per les PIMES tecnològiques

Next Story

El Manifest per al canvi i l’empoderament a l’època digital

Latest from Panorama