El Manifest per al canvi i l’empoderament a l’època digital

El Manifest per al canvi i l’empoderament a l’època digital consisteix en unes declaracions dels emprenedors i les startups en que expressen quines son les seves necessitats per fer créixer les seves empreses i poder crear llocs de treball. És un manifest realitzat amb la voluntat de que tots i cada un dels ciutadans de la Unió Europea puguin sentir-se identificats amb els valors i idees que expressen i vulguin adherir-se.

Les idees i propostes reclamades són trencadores i potents i van dirigides a les més altes instàncies polítiques europees, en tant, que els promotors van ser impulsats per Günther Oettinger, comissari Europeu per a l’economia digital i societat, que va encoratjar als emprenedors europeus a expressar les seves necessitats, i junts, coresponsabilitzar-se. Així, no va dirigit de forma exclusiva a la Comissió, sinó també a tot el col·lectiu d’empreses emergents i startups.

La finalitat és crear un entorn en que aquestes empreses puguin desenvolupar a Europa la pròxima gran idea que sigui un èxit global capaç de crear milers de llocs de treball.

La Unió Europea ofereix suport en el moment de la creació o inici d’un projecte, però el marc no dóna facilitats per a continuar creixent. I és aquest el principal objectiu a batre amb el manifest.

El manifest és divideix en 6 parts i cada una conté les accions desitjades i adequades per a complir cada objectiu fixat.

 1. Completar el mercat únic

El que fa que les Startups siguin unes empreses tan especials és que les que tenen èxit ho fan amb una revolució en els hàbits de les persones i dóna noves formes de veure el món i d’interactuar amb els altres. L’èxit és espectacular. Per això necessiten accedir a mercats domèstics i internacionals amplis.

Com es pot fer? Completant el mercat únic de la UE, en tant que encara hi ha 28 mercats nacionals, cada un amb les seves pròpies normes i particularitats. A tals efectes s’han proposat mesures com:

 • Desenvolupar un pla europeu comú per a la recuperació de l’IVA
 • aplicar sistemàticament el test de les PIMES a tots els nivells de govern (avaluació de les lleis proposades en base a l’efecte que poden tenir en les PIMES i sobre les empreses emergents)
 • fer dels règims de propietat intel·lectual un instrument per a la innovació
 • legislació sobre protecció de dades personals més simple i coherent
 • facilitació dels tràmits davant l’administració pública
 • inversió en les infraestructures digitals…

Això crearà un únic mercat i les empreses tindran un major nombre de consumidors potencials, no només limitant-se als seus mercats d’origen.

 1. Mobilitzar capitals

Europa necessita activar capitals per al creixement. Els fons dels mercats de capital risc són baixos en comparació amb els d’altres estats amb indústria puntera. Les principals perjudicades son les emergents i les startups. Per això, es proposen mesures dirigides a que sorgeixin els capitals per tal d’invertir-los en aquestes com: completar la unió de mercats de capitals; adoptar incentius fiscals per al creixement; inversions en fons de capital risc, via FEIE (Fons Europeu per a Inversions Estratègiques), desenvolupament de fons de fons i desenvolupar mercats alternatius bursàtils.

 1. Activar talent

Aquestes empreses necessiten, per créixer, atraure el talent on aquest estigui. S’ha de facilitar la contractació per poder contractar els millors professionals. Com atraure el talent? Amb la simplificació dels procediments de contractació, incrementant els incentius per contractar, reduccions d’impostos amb el compromís de les startups de contractar personal, i facilitar la contractació de persones amb les capacitats adequades fora de la UE.

Objectiu 2017: La gestió del talent

 1. Potenciar la innovació

Europa té un gran potencial d’innovació degut a la gran despesa en recerca i innovació. Però aquesta gran despesa no es suficient per competir entre iguals amb altres mercats, com el dels EEUU. I coincideix que en aquesta època la majoria de les innovacions tenen el seu origen en les startups. Les grans empreses i les administracions tenen un rol vital associant-se amb aquestes empresesper a liderar la demanda de productes innovadors o serveis. A més, sovint els nous models de negocis no son compresos per les administracions públiques, que els prohibeixen. Per això, les mesures que es proposen a l’objectiu de potenciar la innovació son fer informació pública oberta i disponible per a ser reutilitzable (amb la deguda protecció de dades), ús d’eines de política experimentals, per a poder dur a terme proves experimentals de nous modes de realitzar les coses de forma legal, obertura de la recerca i el finançament a la innovació a comunitats més amplies, no prohibint els nous models de negoci i estrenyent la col·laboració entre grans empreses i les empreses emergents.

 1. Ampliació dels currículums educatius

Es dóna la paradoxa de que hi ha països de la UE que tenen taxes de desocupació juvenil del 25%, arribant al 50%, quan alhora es necessita un gran nombre de treballadors especialitzats en TIC per exemple. Els centres educatius han de col·laborar amb  les empreses per tal de cercar formes per proporcionar als joves coneixements clau com habilitats TIC i emprenedoria, i llocs de treball. I obrir la via a les oportunitats d’educació informal, obtinguda fora dels centres educatius.

Per això es necessita educació en emprenedoria, habilitat que ha de ser ensenyada en les escoles, incentivant-la i premiant-la; tots els joves han de tenir habilitats TIC; en conseqüència, els educadors també han de tenir aquesta formació. I s’ha incentivar l’aprenentatge i la formació continua.

 1. Monitoritzar, mesurar i avaluar

Les pròpies empreses emergents reconeixen la necessitat de ser líders i fer-se escoltar. Cal que interactuïn amb els legisladors, i puguin proposar polítiques i accions necessàries i comparteixin les seves opinions de les polítiques que els afecten.Per això, necessiten eines i realitzar tasques d’anàlisi de la legislació i de tot l’entorn per a poder defensar les mesures que més els beneficien. Volen crear grups de reflexió per a l’estudi del creixement europeu: es vol conèixer quin es el creixement ocasionat per la pròpia economia i quin correspon a efectes directes de les polítiques aplicades. També es vol convenir trobades anuals de la Xarxa Europea d’Startups.

Malgrat que les propostes siguin clares i específiques, cal que s’estableixin uns calendaris i es reparteixin les responsabilitats entre les parts implicades i interessades: legisladors europeus, governs dels estats membres, startups i empreses emergents, empreses del sector, grans empreses.

El calendari i la divisió de tasques i de responsabilitats es la mostra de la implicació del sector. També demostra noves formes de fer: Col·laboració entre tots per obtenir objectius comuns. El benefici de tots es el benefici comú.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La inaplicació del conveni de sector crea desigualtats en el mercat de treball

Next Story

Les dificultats de les dones emprenedores, empresàries i autònomes

Latest from ODS i RSC