Les dificultats de les dones emprenedores, empresàries i autònomes

La societat continua reclamant la necessitat d’una organització del temps de treball i una organització de la vida quotidiana que permeti a les dones emprenedores, empresàries i autònomes conciliar.

Aquesta constatació obliga a les empreses, definides com a centres de vida del temps professional de dones i d’homes, a crear entorns de suport que ajudin a harmonitzar el temps de les persones en escenaris d’igualtat i responsabilitat social.

 

Dones de Valor visitant l’empresa Norbel SL

Les dones guanyen un 26% menys que els homes, representen un 13% dels càrrecs directius i són encara en el S. XXI les protagonistes de l’esfera privada, amb la desigual distribució de responsabilitats que això comporta.

 

Es continua infravalorant la majoria de feines que desenvolupen, provocant incredulitat respecte la seva vàlua professional, i la resiliència personal necessita d’accions d’apoderament perquè aquestes dones puguin liderar en entorns professionals.

Dona, major de 45 anys, emprenedora

La Fundació PIMEC, des de 2010 ha atès 278 dones, que representa el 37% d’un total de 750 persones. El seu programa emppersona, de suport a les persones empresàries i autònomes en dificultats, ha vist com aquesta dada ha anat incrementant-se d’un 26% inicial a un 47% actual.

El perfil més representatiu són dones majors de 45 anys, que van començar una emprenedoria empresarial de la ma de la seva parella o relleus generacionals, i que malgrat la falta de formació o l’estigma social, les càrregues familiars i la poca presència femenina en llocs de responsabilitat, és un dels col.lectius que més demana una segona oportunitat empresarial.

Donada aquesta realitat i fruit de la confluència d’interessos de diferents grups de treball de la Fundació PIMEC, per facilitar una segona oportunitat al col·lectiu de dones en dificultats i/o en processos de canvi, neix al 2015 Dones de Valor: grup de suport, intercanvi i col·laboració entre dones, majoritàriament autònomes i empresàries, però totes elles emprenedores, en procés de canvi i recerca de noves oportunitats, cuidant l’actitud per gestionar el canvi vers l’èxit i des de la diversitat de cada una de les integrants.

Fundació PIMEC

Des de la Fundació PIMEC posem en valor la figura del talent femení emprenedor des de la sensibilització, la solidaritat i el desenvolupament econòmic en l’entorn més immediat on les pimes fan la seva activitat i la consciencia de l’impacte social positiu que aquest talent exerceix en aquest entorn.

Dones de Valor visitant l’empresa Draps Consol

I continuem treballant. I ho fem de la mà de l’Institut Diversitas, acompanyant a les dones de la Xarxa de Dones de Valor perquè busquin aquesta nova oportunitat per liderar els seus projectes empresarials i continuar sensibilitzant a les pimes perquè desenvolupin accions de responsabilitat social que humanitzin a les empreses i professionalitzin a les persones.

La igualtat és un valor universal i la diversitat un bé comú a desenvolupar als entorns empresarials. Fem ús!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El Manifest per al canvi i l’empoderament a l’època digital

Next Story

La desigualtat salarial entre homes i dones

Latest from ODS i RSC