Mètodes de pagament en el comerç internacional

En el post d’avui explicarem per sobre quins són els típics mètodes de pagament en el comerç internacional i veurem mitjançant un gràfic quins són els de major i menor risc d’impagament tant per l’exportador com l’importador.

Com ja sabeu en qualsevol transacció comercial, un factor determinant a negociar és el mètode de pagament. Com més facilitat oferim al nostre client en els pagaments, més possibilitats tindrem de tancar l’acord. Tot i així, cal recordar que una venda no és efectiva sense el seu cobrament, i per això és important equilibrar les facilitats comercials ofertes amb el risc d’impagament que assumim.

metodes-de-pagament2

D’altra banda, quan actuem com a compradors, volem garantir que la mercaderia que comprem compleix amb els requisits i terminis acordats abans de fer efectiu cap pagament.

Amb tot, cal mantenir una bona relació entre clients i proveïdors, buscant sempre un “win-win”. Per aquest motiu, és molt important conèixer on acaba el nostre win i comença el del nostre  partner comercial.

És molt important conèixer on acaba el nostre win i comença el del nostre  partner comercial

A més a més, quan a les transaccions comercials hi afegeixes el component internacional, la necessitat de prendre precaucions augmenta ja que, en cas d’incompliment, no s’aplica el mateix marc regulador.

Mètodes de pagament en operacions internacionals

L’elecció del mètode de pagament en operacions internacionals depèn en gran part, del grau de confiança i els anys de relació entre el comprador i el venedor.

L’objectiu és seleccionar el mètode adequat de pagament per minimitzar el risc de pagament sense deixar de donar resposta a les necessitats del comprador.

En la figura següent veiem els mètodes de pagament de major risc i menor risc tant per l’exportador com per l’importador.

pagint_vd

Pagament anticipat

Per l’exportador és el mètode de pagament més segur ja que garanteix el cobrament abans de l’enviament. Aquest mètode, s’utilitza habitualment quan no es coneix el client, ja que és el menys arriscat. Dins d’aquesta tipologia, entrarien els acords en els que els pagaments es van efectuant conforme es van complint els terminis. Per exemple, és molt comú avançar una part per iniciar la producció, una altra part a l’embarcament de la mercaderia i un pagament final quan tot està entregat i es confirma que funciona correctament.

Remesa

metodes-de-pagament4És un document financer per poder liquidar una compra-venta de mercaderia. El nostre banc intervé per gestionar el cobrament o pagament d’aquesta compra-venta. La remesa internacional és força similar a la lletra de canvi, pagaré o rebut amb una única diferència i és que  les entitats financeres dels diferents països entren en joc i hi ha una normativa diferent.

Hi ha dos tipus de remeses:

  • Les simples: serveixen perquè l’exportador, mitjançant el corresponent document financer aconsegueixi que el seu banc procedeixi a gestionar el cobrament de la compra-venta efectuada. En aquest cas, la mercaderia es lliura abans de rebre el pagament o a quan s’ha acceptat.
  • La documentària: L’exportador tramita els documents comercials a través de la seva entitat financera, amb l’ordre de lliurar tots els documents contra pagament, contra acceptació o amb altres instruccions. Aquesta remesa es pot acompanyar per documents de tipus financer si es vol. En aquest cas la mercaderia es lliura un cop la remesa està pagada.

Crèdits documentaris

metodes-de-pagament6És el mitjà de pagament utilitzat en el comerç internacional mitjançant el qual es sol·licita la intervenció de les entitats bancàries de les dues parts. D’aquesta manera, el banc del comprador es fa càrrec del pagament en cas que els seu clients no ho faci. Si el banc del venedor confirma la carta de crèdit (cost addicional),  significa que, en última instància, aquest es fa responsable del pagament en cas que no ho faci el banc del comprador.

En sol·licitar una carta de crèdit al comprador, els bancs emetran l’ordre de pagament quan el venedor entregui la documentació que certifica que ha enviat la mercaderia segons els terminis establerts.  Hi ha diferents modalitats de cartes de crèdit:

  • Revocable: Es pot modificar per una de les dues parts.
  • Irrevocables: Per omissió les cartes de crèdit es fan irrevocables. Pot ser confirmada o no.

És molt important que la carta sigui irrevocable, ja que així no es podrà ni canviar ni cancel·lar l’acord, a no ser que les dues parts estiguin d’acord.

Pagament directe

L’exportador envia els seus productes al client i emet una factura. En general, es paga a 30 dies en data de factura. Aquest mètode de pagament es fa servir quan ja tens molta confiança i bona relació amb els socis. Però no és recomanable.

En definitiva, el que volem és vendre més sense que això repercuteixi en un augment del risc. Per tal d’incrementar el nostre resultat, minimitzant els morosos i els costos financers, cal  tenir coneixement de les diferents alternatives que tenim i saber escollir la més adient en cada moment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Més informació sobre la planificació de mitjans a màrqueting

Next Story

Requisits per a celebrar un contracte per a la formació i l’aprenentatge

Latest from Competitivitat