/

Més informació sobre la planificació de mitjans a màrqueting

Al darrer post vam oferir una primera introducció de com realitzar un pla de mitjans*. Aportem aquí més informació tècnica respecte la planificació de mitjans.

estrategias-de-marketing1* És a dir, com fer una recerca i decidir les plataformes on volem ser presents o volem utilitzar per fer difusió de la nostra marca, producte i servei, i la definició d’un calendari d’ccions a realitzar.

AUDIÈNCIA O ABAST: IMPACTES QUE NECESSITEM FER

Seguim amb l’exemple de l’anterior post: Volem aconseguir 50.000€ en vendes del nou servei que llancem amb un preu de 2.000€. Necessitem doncs aconseguir que 25 clients el comprin.

Cal calcular primer de tot la quantitat d’impactes que hem de generar; és a dir, a quanta gent hem d’arribar per acabar aconseguint 25 clients.

L’Estudi General de Mitjans o el OJD, com altres, ofereix periòdicament un estudi auditat de les audiències dels mitjans.

En mitjans analògics, tradicionals o offline, no és el mateix que el tiratge. Per exemple, El Diari Segre té una tirada (diaris impresos i distribuïts) d’uns 6.000 exemplars, en canvi, s’estima que el llegeixen fins a 88.000 persones.

Veure:

En mitjans online i donat que tot es mesurable (veure post publicitat online), es parla de:

  • Visites: quantes vegades i quants usuaris han entrat al nostre web (Google Analytics).
  • D’impressions: quantes vegades el nostre banner (format de publicitat online) ha estat vist per algú / quanta gent a entrat a la pàgina on és present el nostre banner.
  • O abast d’na publicació: quantes persones han visualitzat el nostre post a Facebook.

TAXA D’INTERÈS O CTR

Per a mitjans tradicionals, es tracta de saber el número de persones a les quals hem captat l’atenció d’entre tota l’audiència. De tots els lectors d’un diari, només un reduït % s’haurà mínimament fixat en el nostre anunci o l’article que parla de nosaltres.

Es tracta d’aconseguir una mínima atenció a acció determinada d’entre l’audiència o abast. Per a mitjans online parlem de CTR  o Click Through Rate = Número de vegades que ens han vist / número de clics que efectivament s’han realitzat.

TAXA DE CONVERSIÓ O CONVERTIR UNA OPORTUNITAT EN UNA VENDA

Un cop hem aconseguit captar l’atenció o que l’usuari realitzi una acció determinada, cal saber si aquesta oportunitat creada es converteix efectivament en una venda.

Imaginem que fem una acció que aconseguim que abasti a 264.000 persones (una campanya de tres anuncis al Segre); d’aquestes, 2.640 s’interessa mínimament, i 660 realitzen alguna acció concreta.

De les 660 oportunitats, aconseguim convertir el 4% en vendes; ja tenim 26 vendes.

Els CTR online poden estar inclús per sota de l’1%, i les taxes de conversió no van més enllà del 1-5%.

Hem aconseguit les vendes desitjades; ens manca ara calcular si la nostra inversió ha tingut retorn. Per a un altre post!  

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com realitzar una correcte detecció de necessitats formatives a l’empresa

Next Story

Mètodes de pagament en el comerç internacional

Latest from Competitivitat