/

El nou codi duaner de la Unió Europea

Quins són els principals canvis al nou codi duaner de la UE?

Com pot afectar la nova normativa a la teva empresa?

El passat dia 1 de maig va entrar en vigor el nou Codi duaner de la Unió Europea (CAU, a partir de les sigles en castellà), fruit d’una revisió profunda de la legislació duanera anterior datada de 1992 i amb l’objectiu de simplificar els despatxos de duana, millorar la seguretat dels productes comercials així com  la col·laboració entre administracions duaneres.

Amb aquesta normativa s’inaugura un nou marc de relacions entre les duanes de la Unió i els operadors econòmics que efectuen operacions de comerç exterior

En la jornada duta a terme a PIMEC el passat 14 d’abril, el Sr. Gonzàlez-Nandín, inspector d’Hisenda de l’Estat, va detallar els seus avantatges, així com alguns continguts i novetats.

Per tal d’adaptar-se a la nova realitat del comerç internacional i a les noves tecnologies de la informació, el CAU planteja una simplificació de la legislació i dels tràmits duaners. Per fer-ho, es desenvoluparan sistemes informàtics que permetin als agents econòmics la transmissió d’informació i així facilitar el despatx de mercaderies i la lluita contra el frau.

  • Aquesta simplificació electrònica, que té com a termini de posta en marxa l’any 2020, preveu, en última instància, la possibilitat de dur a terme autoavaluacions de liquidacions.

Així doncs, tots els intercanvis d’informació i les notificacions entre les autoritats duaneres i entre aquestes i els operadors econòmics hauran de realitzar-se utilitzant tècniques electròniques de processament de dades.

Modificacions més destacades d’aquest Nou Codi Aduaner

A continuació apuntem les modificacions més destacades d’aquest Nou Codi Duaner:

  • Obligatorietat de tenir assignat un número d’identificació EORI per poder realitzar qualsevol formalitat amb les autoritats duaneres.
  • Creació d’una regulació procedimental que estableix que la duana s’haurà de pronunciar en tot allò relatiu a la legislació duanera que comporti efectes jurídics per a l’empresa així com els terminis i procediment per aquesta comunicació.
  • Modificació de la figura de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i els requisits per obtenir-lo. D’aquesta manera, es busca garantir la seguretat duanera.
  • Re-definició de les implicacions de la garantia duanera i possibilitat d’obtenir una garantia global que cobreixi dos o més operacions.
  • Aplicació del principi de Despatx Centralitzat Europeu que permetrà la presentació de la documentació d’entrada de mercaderies en una autoritat duanera diferent a la prevista d’entrada, prèvia comunicació electrònica.
  • Desaparició del concepte de zona franca com a tal, que serà substituït per la fórmula dels dipòsits duaners amb els diferents avantatges que això comporta.

Tot i el trasbals que aquestes mesures puguin generar a curt termini,  la idea és que aquests canvis representin una millora de la competitivitat per a les empreses exportadores

Per a més informació, podeu consultar les següents pàgines web:

Web de l’Agència Tributària

VIDEO: Què és el codi duaner de la Unió

Web de la DG TAXUD – Nou codi Duaner de la UE

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual

Next Story

9 Consells per ser Pilot de Drons. Una professió de futur

Latest from Competitivitat