Orientació professional: per què és important?

Quan parlem d’orientació professional volem dir acompanyament professional, volem dir assessorament per al creixement en l’àmbit laboral de les persones. Ara bé, com n’és d’important disposar d’una bona orientació professional?

Des de PIMEC defensem l’assessorament laboral al llarg de la vida com a eina per ajudar les persones a trobar les seves capacitats i potencialitats, amb la finalitat de poder encaixar les seves capacitats amb el mercat de treball actual, en canvi constant, al qual s’han d’adaptar. Fins i tot, pot ajudar a descobrir i/o redefinir els seus interessos professionals.

L’orientació professional permanent esdevé un recurs essencial per al creixement professional i social de les persones en un context laboral en constant transformació.

Detecció i millora de les capacitats com a eina d’empoderament

dona de negocis empoderada agafant papers que li entreguenIndependentment del perfil i la trajectòria de la persona, conèixer de la mà de professionals les demandes reals del mercat de treball permet definir l’estratègia més eficient per a  la recerca de feina. Així doncs, l’orientació laboral és una oportunitat única per potenciar al màxim les eines i recursos per aconseguir objectius professionals i de millora competencial. Per això, l’orientació propicia l’acompanyament a les persones tant a nivell laboral com emocional.

D’una banda, retornant a aquestes la confiança en si mateixes, mitjançant el reconeixement de les habilitats desenvolupades al llarg de la seva trajectòria vital i professional, identificant els punts forts del seu perfil.

D’altra banda, facilitant estratègies de millora que acostin la persona al seu objectiu adequant les eines de recerca. I a més, adquirint un coneixement actual i realista del context laboral, així com de les tendències del sector d’interès que li permeti ubicar-s’hi de manera efectiva.

Per aquest motiu, considerem que l’orientació laboral pot ser un servei que faciliti l’empoderament de les persones, al marge dels factors estructurals. Tot plegat retornant la confiança en la seva capacitat d’inserir-se laboralment, amb una metodologia actualitzada, competitiva i amb un major autoconeixement de si mateixes.

L’assessorament laboral durant la covid

Enguany, la crisi sanitària derivada de la covid ha causat una situació excepcional dins el mercat de treball. Així doncs, molts sectors econòmics s’han vist afectats greument, fins al punt que la covid ha comportat la finalització de l’activitat de molts establiments i autònoms.

En aquest sentit, l’efecte de la crisi s’ha reflectit en el volum de sol·licituds de serveis d’orientació professional. Encara més, la tasca d’acompanyament ha estat clau per poder fer front a una situació sobrevinguda de manera sobtada per a moltes persones treballadores. Tot i la complexitat i duresa de la situació, poder participar en Programes d’Orientació sovint ha suposat l’aparició d’oportunitats diverses. Com ara fer un canvi d’objectiu professional, el reciclatge de competències mitjançant la formació o un millor coneixement del context posant en valor tot allò que s’ha après durant la trajectòria professional de cada persona.

Tal com s’ha dit, els Serveis d’Orientació professional estan especialitzats a conèixer les tendències del mercat de treball, les seves demandes i els canvis que s’hi produeixen. En conseqüència, poden ajustar al màxim el procés de millora que s’hi desenvolupa, i personalitzar l’atenció tenint en compte les necessitats i situacions. D’altra banda, és un servei adient per a persones que han perdut el seu negoci i necessiten reorientar-se, sigui per donar forma a un nou projecte o per iniciar una carrera per compte d’altri.

Com es poden millorar els serveis d’assessorament professional existents?

Sigui una entitat pública, sigui privada, un ens social o una associació empresarial, totes tenen una cosa en comú en l’àmbit de l’orientació laboral: poden donar serveis d’assessorament professional gràcies a l’execució de programes i projectes de Polítiques Públiques d’Ocupació. En concret, aquestes polítiques són impulsades i finançades pel Departament de Treball. Ara bé, cal destacar que segons l’estudi recent de PIMEC “Apunts sobre les polítiques actives d’ocupació”, l’import destinat a les polítiques actives, en contrast amb les passives, és només d’un 17% del finançament total.

Per aquest motiu, durant una roda de premsa celebrada el passat juny vam presentar propostes per millorar i ampliar el ventall de polítiques actives existents. Entre d’altres, les propostes de PIMEC són:

  • Aconseguir que les polítiques actives d’ocupació siguin més efectives i donin resposta a un percentatge més elevat del pressupost total
  • Reforçar el paper dels agents socials
  • La professionalització tant de l’orientació professional com de la formació
  • Ajuts a la contractació de persones

Considerem, doncs, indispensable poder seguir oferint serveis d’orientació professional a les persones, tant en situació de desocupació com treballadores en actiu, i ampliar el ventall de recursos que es posa a disposició de la ciutadania, pels bons resultats que s’obtenen i que al mateix temps reverteixen en la millora de la competitivitat de les empreses, qualificant i assessorant les seves persones treballadores.

En conclusió, la clau de l’èxit en un mercat de treball en constant evolució és possible quan l’assessorament es pot donar en qualsevol moment de la vida professional de les persones. Això requereix una major implicació i professionalització de les persones treballadores així com, per part de les empreses, una estratègia efectiva en matèria de polítiques de recursos humans.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Auditoria retributiva: què és i com ha de ser?

Next Story

Com aconseguir una gestió eficaç del temps

Latest from Consells empresarials