Prevenció de riscos laborals: la prevenció d’incidents evita accidents

Primer de tot,  podem definir un incident laboral, com un  “fet que te lloc de manera accessòria, fortuïta que no te efectes nocius sobre les persones” i la d’un accident laboral com un “esdeveniment fortuït que té efectes més o menys nocius per a les persones”.

La premsa, en general, només parla de riscos laborals quan hi ha un accident  que comporti danys o lesions molt greus o mortals.  Les estadístiques, en general, comptabilitzen  accidents laborals, els que son  classificats i, normalment,  investigats.

Però, dels incidents no se’n parla.  Les empreses els han de registrar i investigar, però es difícil verificar que es doni compliment a aquests requisits. No s’ha d’oblidar que no hi ha cap treballador ferit, és un fet que ha passat però no es percep com un accident . El seu registre, si es fa, permet elaborar un historial per comprovar les mancances puntuals de la empresa.  La seva investigació te com objectiu esbrinar  la causa de l’incident per poder-ne  dissenyar i adoptar mesures  correctores per a  eliminar –ne  els elements o situacions que l’han  produït i evitar que no es tornin a repetir, amb la conseqüent  millora de  la seguretat dels treballadors, evitant baixes,  i, a més, una  reducció de costos  a l’empresa i augmenta el benestar de les famílies. La forma d’investigar un incident, ha de ser metòdica i amb una visió molt amplia del que ha passat, doncs no hem de considerar, mai, a l’incident com un fet aïllat i independent. Les  seves causes poden ser  diverses i enllaçades entre elles, només el  correcte anàlisis de le  variables i situacions,  aportaran la resolució del que ha succeït i les solucions pertinents..

En un incident els danys i costos  son  materials: unes  ampolles trencades al caure, un palet estavellat al terra, una pota d’una taula que es trenca, uns sacs que cauen que al trencar-se  s’escampa el seu contingut per terra,  una tubera que es rebenta i ho empastifa tot, etc. totes aquestes accions representen una pèrdua econòmica i  de beneficis per l’empresari.

Es essencial desenvolupar  protocols sobre els incidents, conscienciar a tot el personal de  l’empresa que es molt important comunicar un incident, per insignificant que sigui, per tal de poder-lo avaluar i l’adoptar les mesures correctores.

L’eliminació de les causes que els produeixen faran que augmentin els beneficis de les empreses i el que es més importants que evitaran el cost social, humà i familiar d’un accident laboral. Perquè un accident laboral no es res mes que un incident  en que hi participa una persona.

Per tant a l’evitar un incident,  equival a que no es produirà un accident, pel que es podrà assolir la fita de ZERO accidents laborals. Aquesta tasca, la duen  en el seu ADN, els tècnics de prevenció, entre ells hi ha els enginyers graduats i els enginyers  tècnics industrials, en que la seva convicció de treballar per la seguretat de les persones, es el seu dia a dia. El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics industrials de Girona, aquests any, celebrarà  la X edició dels Premis de Prevenció de Riscos Laborals que es concedeix a una empresa i a un enginyer graduat i/o enginyer tècnic industrial, que destaqui per la seva implicació en la seguretat i prevenció dels riscos laborals. Afortunadament, cada any ,  es una tasca senzilla, trobar en el teixit empresarial gironí candidats, entre ells hi ha empreses associades a PIMEC, que acompleixin aquest requisits.

Evitar incidents , és evitar accidents el que  es un bé comú que millora les condicions de treball i econòmiques,  tants als treballadors com els resultats empresarials.

Jordi Fabrellas Payret. Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona / Enginyers Gi

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Eines per programar publicacions i per comprovar la privacitat a les Xarxes Socials

Next Story

La mediació laboral el primer semestre de 2019 amb dades del Tribunal Laboral de Catalunya

Latest from Competitivitat