Què és el Registre d’operadors amb IVA intracomunitari?

A dia d’avui encara moltes empreses i autònoms desconeixen l’existència d’aquest registre que permet estalviar-nos l’IVA si comprem a un proveïdor de la Unió Europea. Per tal de poder portar a terme operacions de compra-venda entre països de la UE, un dels requisits formals més importants és el d’estar donat d’alta al ROI (Registre d’operadors amb IVA intracomunitari).

En aquest post s’explicarà què és, per a què serveix, qui té la obligació d’estar-hi donat d’alta i com saber si el teu comprador/client hi està registrat.

Les adquisicions o entregues de béns o serveis a països de la UE estan sotmeses a un sistema especial de tributació d’IVA. Per tal de poder-te’n beneficiar has d’estar donat d’alta al Registre d’Operadors Intracomunitaris que està format per les persones o empreses amb un NIF-IVA espanyol assignat. Per a fer-ho,  s’’haurà d’anar a l’Agència Tributària i completar el model 036 (casella 582). Hisenda haurà d’acceptar o denegar la sol·licitud en menys de tres mesos (havent pogut realitzar comprovacions del sol·licitant). Una vegada donat d’alta al ROI, s’apareixerà en el cens VIES on estan totes les empreses amb NIF-IVA espanyol. A través del sistema VIES es transmet la informació relativa al registre de l’IVA i dels suministres intracomunitaris entre les administracions dels estats membres.

Autònoms i empreses que haurien de disposar d’un NIF-IVA espanyol, segons l’Agència Tributària:

  • Els empresaris o professionals establerts o no en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol que realitzin entregues de bens o adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l’impost, inclús si els béns objecte d’aquestes adquisicions intracomunitàries s’utilitzen en la realització d’activitats empresarials o professionals a l’estranger.
  • Els empresaris o professionals que siguin destinataris dels serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en el territori peninsular espanyol o Illes Balears, respecte dels quals siguin subjectes passius de l’IVA (inversió del subjecte passiu).
  • Els empresaris o professionals que prestin serveis que, per aplicació de les normes de localització dels mateixos, s’entenguin prestats en un altre estat membre diferent al d’Espanya, quan el subjecte passiu sigui el destinatari dels mateixos.
  • Les persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals, quan realitzin adquisicions intracomunitaries de béns subjectes a l’IVA.

Finalment, és important saber que tant comprador com venedor han d’estar donats d’alta al ROI. Per verificar la validesa d’un NIF-IVA d’un operador intracomunitari de qualsevol estat membre es pot consultar a la Comissió Europea.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Guia de supervivència dels Incoterms

Next Story

Com escriure un post?

Latest from Panorama