Guia de supervivència dels Incoterms

Els Incoterms (International Commercial Terms)  són la base de les transaccions comercials internacionals i, tot i així, segueixen sent els grans desconeguts que busquem al Sr. Google cada cop que ens els esmenten.

En aquest post, et deixem una guia de supervivència.

  •  Què són els Incoterms?

Són clàusules estandarditzades per a delimitar les responsabilitats, obligacions i condicions d’entrega del comprador i el venedor en una compravenda internacional.

  •  Per a què em serveixen?

Serveixen per establir la contractació i el pagament del transport i l’assegurança, per determinar quina documentació gestiona cada part i per especificar el punt  on es produeix la transferència de risc.

  •  Quins són els avantatges?

Que totes les responsabilitats i obligacions entre venedor i comprador queden plasmades en tres lletres escrites a la factura.

A efectes pràctics representa una simplificació de les negociacions i les disputes en les transaccions comercials. Únicament cal indicar en la factura l’Incoterm acordat per les dues parts i les responsabilitats queden implícites.

  •  Quins Incoterms hi ha?

Hi ha un total d’ 11 Incoterms però abans de perdre’ns en els detalls, els classifiquem en base al mitjà de transport utilitzat.

  • Incoterms aplicables a qualsevol mitjà de transport: (transport terrestre, aeri; o amb diferents mètodes de transport combinats)

EXW (Ex Works)

FCA (FreeCarrier)

CPT (Carrierpaid to)

CIP (Carrierand Insurance paid to)

DAT (Deliveredat terminal)

DAP (Deliveredatplace)

DDP (DeliveredDutyPaid)

  •  Incoterms pel transport marítim i altres vies navegables interiors: (tots aquests Incotermss’utilitzen quan el punt d’entrega és un port)

FAS (FreeAlongsideShip)

FOB (Free On Board)

CFR (Cost andFreight)

CIF (Cost, Insurance andFreight)

El resum gràfic de la delimitació de les responsabilitats el pots veure en la següent taula:

incoterm-20101

En els pròxims posts entrarem més en detall en les particularitats dels Incoterms més utilitzats per a les pimes catalanes!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

5 aspectes clau per millorar el sistema de retribució variable de la seva empresa

Next Story

Què és el Registre d’operadors amb IVA intracomunitari?

Latest from Competitivitat