Reflexions sobre la salut mental al context laboral: una prioritat empresarial

La salut mental és un aspecte vital per al benestar de les persones treballadores i per a la societat en general. A PIMEC tenim molt present que una ocupació de qualitat, que proporcioni un sentit de pertinença i propòsit, pot tenir un impacte positiu en el benestar psicològic de les persones treballadores. Com a agent social més representatiu de Catalunya, ho hem expressat així en un monogràfic per  protegir i promoure la salut mental a la feina, amb reflexions sobre la prevenció dels riscos d’origen psicosocial i vigilància de la salut, publicat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Malgrat això, és important reconèixer que els riscos psicosocials no són l’única consideració rellevant en aquesta qüestió. La salut mental està interconnectada amb diversos factors, des de la genètica, l’entorn social, l’estil de vida i, evidentment, la feina. És essencial abordar aquestes qüestions de manera proactiva i constructiva, reconeixent la responsabilitat compartida de les empreses i les persones treballadores en la promoció de la salut mental i la creació d’entorns laborals saludables.

Cal assenyalar que les empreses tenen un paper clau en aquesta tasca, ja que poden crear espais de treball que afavoreixin el creixement i la productivitat de les persones. Així mateix, poden implementar polítiques i programes que sensibilitzin sobre els problemes de salut mental i promoguin el suport adequat per a les persones afectades.

No obstant això, un dels reptes més importants és la manca de comprensió i recursos en aquest camp. Sovint, les persones no saben identificar els símptomes de problemes de salut mental ni com abordar-los, cosa que pot conduir a una falta de suport adequat i al deteriorament de la salut mental de les persones afectades.

En aquest sentit, cal revisar les metodologies actuals d’avaluació dels riscos psicosocials, especialment per a les micro, petites i mitjanes empreses (mipimes), que constitueixen la major part del teixit empresarial.

Les metodologies han de ser més accessibles, econòmiques i sostenibles, tenint en compte les particularitats i necessitats específiques d’aquestes empreses.

Des de PIMEC estem compromesos en aquesta tasca d’adaptació i simplificació de les metodologies. Així mateix, animem totes les empreses a promoure entorns laborals saludables que prioritzin el benestar psicològic de les persones.

La promoció de la salut mental al lloc de treball és una tasca compartida que requereix el compromís de tots els agents socials.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què poden fer les empreses en relació amb l’ecodisseny i la sostenibilitat?

Next Story

Gimnàs Triops: fer activitat física de forma virtual en català

Latest from Panorama