Registrar o no registrar la teva marca?

La marca és un signe contrastiu, que posiciona i dóna valor a la nostra tasca. Una marca sempre ajuda a donar a conèixer les empreses i autònoms al seu mercat de treball.

La utilització d’aquest distintiu és bàsica si vols que els teus productes o serveis es diferenciïn dels productes o serveis d’altres empresaris, sobretot si aquests són semblants als teus

Com ha de ser la teva marca?

Principalment, i perquè aquesta compleixi el seu objectiu, s’ha de diferenciar d’altres signes distintius, sobretot del nom comercial, que és aquell que distingeix l’empresa que fabrica o ofereix un servei. En canvi, la marca diferencia els productes o serveis que aquesta empresa comercialitza. És una lleugera diferència que s’ha de tenir en compte.

Entrant en temes tècnics, aquestes marques poden ser denominatives, gràfiques, mixtes, tridimensionals o sonores. Hi ha una gran varietat a l’hora de crear-les, però del que t´has d’assegurar per evitar problemes és d’escollir una marca que sigui vàlida. Per això, com a sol·licitant tens que corroborar que no existeixi una marca semblant ja registrada i, d’aquesta manera, la teva sol·licitud tindrà èxit.

Les sol·licituds per registrar la teva marca es poden presentar davant dels òrgans competents de les Comunitats Autònomes. No obstant això, mentre no hagis iniciat les activitats registrals, s’han de presentar davant les oficines de correus o a la resta de registres que preveu la llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En qualsevol cas, la sol·licitud de la marca sempre ha d’anar acompanyada del justificant de pagament de la taxa. Una vegada tens la resolució de concessió de la marca, la durada de la protecció és de deu anys, renovable per períodes successius de deu anys més, sempre que se’n continuï fent ús.

I tu? Creus que hauries de registrar la teva marca? Explica’ns-ho als comentaris!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La intel·ligència artificial als RRHH: un futur proper

Next Story

Què és la Responsabilitat Social Empresarial?

Latest from Competitivitat