Els reptes de la inserció laboral

L’article 27 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovat el 2006 per l’Organització de les Nacions Unides, reconeix el dret d’aquest col·lectiu a treballar en un entorn laboral obert, inclusiu i accessible, sense que siguin discriminades per aquesta raó. Tot i això, encara hi ha recorregut a l’hora d’avançar cap a una societat més justa i totalment igualitària.

Fundació PIMEC, entre moltes altres tasques, funciona com a pont d’unió entre el món social i l’empresarial. Acompanya persones en risc d’exclusió social, entre elles les persones amb discapacitat, així com les entitats que ajuden empreses en la inserció laboral.
A banda de les accions de PIMEC en matèria d’inserció laboral, la Fundació PIMEC ajuda les empreses a gestionar la diversitat dins dels seus negocis. Patronal i fundació treballen de manera transversal.

La Llei obliga les empreses de més de 50 treballadors a contractar empleats que tinguin almenys un 33% de discapacitat. La directora de la Fundació PIMEC, Rosa Maria Juny, posa de manifest la importància de sensibilitzar les petites i mitjanes empreses a l’hora d’incloure en els processos de selecció col·lectius amb dificultats, ja que no hi estan obligades per llei. “Hi ha moltes persones per sota del 33% de discapacitat o que no en tenen, però que sí que es troben en risc d’exclusió social”, alerta.

Rosa Maria Juny assegura que, d’una manera molt senzilla, les pimes poden contribuir a la Responsabilitat Social Corporativa afavorint la inserció laboral i, d’altra banda, també poden gaudir de beneficis socials i econòmics. Destaca dos dels projectes de la Fundació PIMEC que ajuden les pimes en aquest sentit: el programa Incorpora i el programa Inclou futur, que són serveis gratuïts per a les empreses.

El treball amb suport: una metodologia per aconseguir una societat més justa

El treball amb suport és una metodologia d’intervenció que es va començar a desenvolupar a la dècada dels anys 80 i que va destinat a les persones amb discapacitat, trastorn mental i a altres col·lectius amb desavantatges per aconseguir i mantenir una feina remunerada en el mercat laboral obert amb les mateixes condicions que la resta de persones treballadores. Es caracteritza per la recerca d’un lloc de treball adequat a cada persona, l’aprenentatge de tasques en el mateix lloc de treball amb el suport d’un preparador laboral, i el seguiment a l’empresa al llarg de la vida laboral.

L’Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS) és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix l’any 1995, fruit de la necessitat d’intercanviar experiències entre les entitats i els professionals que utilitzen l’anomenada metodologia del treball amb suport. Les seves actuacions estan orientades principalment a totes aquelles activitats que promoguin la inclusió social de les persones amb discapacitat i trastorn mental, a través de la seva incorporació en entorns de treball oberts, inclusius i accessibles amb els suports necessaris.

ACTAS col·labora amb més de 1.500 empreses compromeses amb la Responsabilitat Social Corporativa a través de les seves entitats, que ofereixen a les companyies el personal preparat i responsable que necessiten, així com assessorament i seguiment.

La majoria d’entitats que formen part d’ACTAS són centres col·laboradors amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Entre els seus objectius, treballen per fomentar la contractació de persones amb discapacitat o amb trastorn mental i per aplicar i aprofundir en la metodologia del treball amb suport a tot el territori català i a Andorra. Intercanvien informació -a nivell nacional i internacional- sobre diferents experiències i realitzen estudis conjuntament amb universitats i altres entitats públiques o privades que aporten nous coneixements. A més, impulsen iniciatives legislatives i administratives que afavoreixen la inclusió laboral d’aquestes persones que presenten dificultats. Per tot això, han estat reconeguts en diverses ocasions amb guardons com el Premi Macià 2010 en la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

La presidenta d’ACTAS, Montserrat Cardona, és també l’actual directora de la Fundació TRESC de Girona. Després d’estudiar magisteri, logopèdia i pedagogia va treballar amb nens i nenes com a logopeda en inclusió educativa i va fer formació amb adults que estaven a l’INEM. Des del 1992 treballa en la inserció laboral a través del treball amb suport, fa 8 anys que és membre de la junta d’ACTAS i 3 anys que presideix l’entitat. “És un treball molt individualitzat, acompanyem i assessorem els treballadors durant tota la seva vida laboral”, destaca, després de dir que volen ser reconeguts com a servei i tenir una normativa i un finançament propi. Actualment, compten amb una subvenció anual “que no cobreix tots els suports que ofereixen a les persones”.

Montse Cardona assegura que les empreses que contracten persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental són de tot tipus. Des de les entitats assessoren les companyies en tot allò que necessiten per fer possible aquesta inclusió laboral, amb un paper d’intermediaris perquè l’empresa aconsegueixi donar aquest suport a les persones treballadores amb discapacitat.

ACTAS atén més de 3.000 persones de totes les edats. El percentatge d’inserció laboral és del 50% i l’èxit d’aquestes és del 90%.

“El feedback de les empreses és boníssim, les companyies estan satisfetes i les persones amb discapacitat i trastorn mental que acompanyem, també. Moltes petites empreses contracten treballadors d’aquest col·lectiu, tot i que no hi estan obligades perquè tenen menys de 50 treballadors”, assenyala. A més, ha volgut alertar que s’han de canviar moltes coses “des de l’arrel”, ja que actualment no s’està arribant a l’objectiu de la inclusió total perquè els processos es queden en les etapes intermèdies. Creu que les normatives en matèria d’inclusió s’han d’adequar al que diuen les Nacions Unides i lamenta que les entitats que treballen amb l’empresa ordinària no són considerades com un servei i desenvolupen la seva activitat en un “sistema precari”.

La presidenta d’ACTAS declara que la inclusió laboral no funciona si no hi ha una inclusió social i critica que, com a societat, encara s’han de fer molts passos per aconseguir una inclusió total perquè hi ha molts estereotips i prejudicis. “Durant la crisi, molta gent es va quedar sense feina i, fins i tot, algunes de les mateixes persones amb discapacitat pensaven que, si no hi havia feina per als altres, per a ells encara menys perquè es consideren ciutadans de segona. Això no pot ser”, posa com a exemple.

Considera que la millor formació és aquella en la qual les persones aprenen a les empreses: “La nostra essència no és la formació, tot i que en fem; volem que les persones que atenem tinguin el màxim nombre d’oportunitats i possibilitats”.

Grup Àuria: Fomentar la igualtat d’oportunitats laborals

El Grup Àuria és un conjunt d’entitats que funcionen com a centre especial de treball i que, en l’actualitat, genera ocupació per a més de 750 persones amb diversos graus de discapacitat. Amb dos centres productius a Igualada i a Esparreguera, dona suport a treballadors en risc d’exclusió social o vulnerabilitat i fomenta l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de les persones a través de formació especialitzada, itineraris d’incorporació laboral, ocupació terapèutica i programes de voluntariat.

Quant a la seva història, el Taller Àuria SCCL va néixer l’any 1972 a l’empara de l’associació de pares i mares de l’Escola Àuria, davant la necessitat de crear un espai de treball on es pogués donar oportunitats laborals a aquella primera generació d’alumnes d’aquest col·legi especial per a infants amb discapacitat. No va ser fins al 1981 quan el taller es va formalitzar com a Cooperativa de Qualificació Especial, adaptant-se a la normativa catalana com a Cooperativa d’Iniciativa Social Mixta de Treball Associat i Consumidors i Usuaris.

La seva missió és garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Entre altres reconeixements, el 2017 el grup va ser guardonat amb el CoopCat a l’ocupació de qualitat, i el 2015 va rebre el Premi Ciutat d’Igualada pel seu compromís social i cívic arran del projecte de la Fundació Privada Àuria d’aprenentatge. A més, la comissió de responsabilitat social del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la memòria de responsabilitat social d’Àuria Cooperativa el 2015.

Les entitats que conformen el grup -Àuria Cooperativa, Àuria Fundació, Àuriafil i Àuria Inserció- aglutinen més de 1.400 col·laboradors.

  • Àuria Cooperativa: És el centre especial de treball que presta serveis a empreses ordinàries i institucions públiques amb criteris de professionalitat, qualitat i inserció laboral de persones amb discapacitat.
  • Àuria Fundació: Es constitueix l’any 1992 per estructurar la prestació de serveis i suports a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de la comarca de l’Anoia.
  • Àuriafil: És una fundació per a la inclusió laboral. Les seves principals àrees de treball són els manipulats industrials, la gestió de deixalleries, el servei de neteja en vies públiques, edificis, jardinso espais forestals, i el manteniment de jardins.
  • Àuria Inserció: Es tracta d’una cooperativa de segon grau dins del grup que té per missió crear oportunitats d’ocupació per a persones amb risc d’exclusió social.

Miquel Canet és el director general del grup. Parla de les passes que creu que encara s’han de fer en igualtat d’oportunitats: “La defensa de la igualtat d’oportunitats és un compromís transversal. És, o hauria de ser, una obligació del conjunt de la societat”.

En el cas de les persones amb discapacitat, aquesta lluita se centra a garantir els drets, promoure el benestar i l’autodeterminació per poder desenvolupar tots els actes de la vida en igualtat de condicions. “Des d’Àuria sempre hem fet de la promoció de l’autonomia personal un motor d’apoderament; hem sigut proactius i determinats a l’hora de procurar que les persones optessin per viure a l’habitatge propi, més que no pas promoure residències”, ha afegit.

El grup disposa d’un servei d’acolliment residencial, gestionat per la seva fundació i que compta amb 9 llars-residències, que són pisos situats en els barris de la ciutat d’Igualada, on les persones que hi viuen compten amb suport continuat d’un monitor. D’altra banda, també gestionen un centre 24/365 de suport continuat per a persones amb afectacions més severes. “Com que el nostre model passa per fomentar l’autonomia d’aquest col·lectiu, donem molta importància a l’acompanyament extern per part de professionals en moments concrets del seu dia a dia i en tasques molt concretes”, afegeix.

En relació al voluntariat, Miquel Canet explica que actualment el grup compta amb 230 compromisos de voluntariat, que són persones que, quan cal, s’activen. També hi ha els voluntaris de les activitats de lleure -com ara acompanyar persones a caminar o compartir una estona cada setmana- i el grup organitza programes de voluntariat corporatiu per a empreses.

Àuria treballa per a la formació contínua de treballadors en risc d’exclusió social i els acompanya en el procés de trobar pràctiques i llocs de treball. Sobre la borsa de treball d’Àuria, el director general del grup destaca que hi ha dos tipus de vies de formació que permeten la darrera inserció laboral:

  • Els serveis concertats de la Generalitat i del Servei Ocupacional d’Inserció, que actualment acompanyen uns 40 joves amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual, un cop acaben la seva escolarització. Aquests serveis, l’any passat van aconseguir la inserció de 169 persones en empreses de l’entorn.
  • El Servei d’Inserció Especialitzat – punt formatiu Incorpora (59% d’inserció) ofereix cursos especialitzats, d’acord amb les demandes de la indústria i el teixit empresarial de l’entorn.

D’altra banda, Canet ha instat les administracions públiques a treballar conjuntament amb les entitats del tercer sector en aquest camp per aprovar mesures necessàries. I ha posat com a exemple l’aprovació dels 900€ pel Salari Mínim Interprofessional, que no venia acompanyat de mesures pressupostàries que ajudessin a fer front a aquest increment en l’àmbit del treball protegit. “El que reclamem des de l’àmbit del tercer sector és que la corresponsabilitat amb les persones amb especials dificultats o risc d’exclusió sigui col·lectiva. El dia que siguem capaços d’integrar totes aquestes persones i donar-los oportunitats en empreses ordinàries, no faran falta els centres especials de treball”, assenyala.

“La inserció d’aquests treballadors dona valor a l’empresa, a nivell de responsabilitat social i de la diferència de saber-se adaptar als altres i comprendre persones que han passat per dificultats extremes”.

En els seus inicis, el Taller Àuria Cooperativa va lluitar durant anys perquè s’aprovés una legislació que reconegués els drets del treballador amb discapacitat i les capacitats productives. En aquell temps, el gerent d’aquesta i també president de la Coordinadora de Tallers de Catalunya, Oscar Miró Quintana, va impulsar a nivell d’estat, juntament amb altres gerents d’entitats, l’actual Llei de Centres Especials de Treball, que amb les dotacions pressupostàries va ser un vertader motor amb una inversió de 12.000 € per lloc de treball creat i les subvencions ordinàries de suport a les persones al treball que conformen encara avui en dia l’eix central de les polítiques d’ocupació del treball protegit, tot i que fa anys que la inversió per lloc de treball va ser retirada.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Energia: el repte de la transició energètica

Next Story

Noves eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Latest from ODS i RSC