Com prevenir la morositat en les operacions internacionals

La morositat en les operacions internacionals pot esdevenir un autèntic maldecap si no s’han pres suficients precaucions per evitar-la. El trobar-se davant de situacions on el client comença a retardar els seus pagaments, a no respondre les trucades i/o correus i a afirmar suposades transferències bancàries realitzades però que mai s’ingressen, apunta a una situació de morositat per part d’aquest client.

Algunes precaucions per evitar els deutors

I és que tenir deutors és un dels problemes més habituals, però per intentar evitar-ho hauríem de prendre algunes precaucions com:

  • Consultar llistats de deutors (RAI, Experian Bureau Empresarial o ASNEF)
  • Avaluar la solvència dels nous clients
  • Comprovar les dades dels clients i deixar clares les condiciones del contracte
  • Portar un control exhaustiu del procés de facturació i estar pendent dels venciments de les factures.

3 Recomanacions per prevenir la morositat

La gestió de la morositat suposa una inversió de temps per les empreses que ho pateixen, és per això que amb l’objectiu de minimitzar els riscos d’impagaments, a continuació, us recomanem  3 accions per prevenir-la:

  1. Analitzar la solvència dels clients

És molt important fer un bon anàlisi dels clients potencials per reduir el risc d’impagaments. A vegades, algunes operacions poden tenir empreses falses a darrera i és per aquest motiu que fer un cop d’ull al Registre Mercantil i de la propietat, i demanar un informe ens pot ser d’utilitat per tenir informació verídica de l’empresa en qüestió.

També recomanem analitzar minuciosament la solvència financera d’aquestes empreses, sol·licitant al client que ens doni referències d’altres proveïdors amb qui treballi, així com obtenir referències del banc per valorar el seu grau de solvència, l’historial de crèdit o empreses asseguradores de risc de crèdit, entre altres accions.

És un error molt comú pensar que una empresa no pot convertir-se en un client morós pel fet de ser gran i amb prestigi, sempre s’ha de fer el control pertinent

És recomanable portar un seguiment dels clients per mitjà d’informes comercials, seguiment que ha de ser especialment rigorós quan el client és una empresa de nova creació, ja que les estadístiques adverteixen que més de la meitat de les empreses no superen els quatre anys de vida, de manera que durant aquests anys el risc d’impagament es multiplica.

  1. Definir mètodes de pagament segurs per evitar l’impagament

Establir un sistema de pagaments al contat o per avançat, sempre acordat amb el client, pot evitar que es tingui que fer front a factures impagades.

És important intentar que, abans de tancar l’operació de compra venda, quedin fixades amb exactitud les condicions de pagament, els terminis, etc., ja que amb un bon contracte a la mà, serà més fàcil prendre les mesures legals necessàries per recuperar el deute, en cas de què sigui necessari.

  1. Assegurar el risc d’impagaments

És recomanable assegurar el cobrament de les factures de clients internacionals contractant una assegurança de crèdit. Aquestes han evolucionat i ara permeten assegurar les factures que es desitgi, i no tota la cartera com s’exigia fa uns anys.

Per valorar el riscos comercials de les empreses es pot fer servir diverses empreses com CESCE, Informa – Dun & Bradstreet o Credito y Caución. Aquestes entitats proporcionen informes de balanços d’empreses i qualificació de risc.

Finalment, i referent a la reclamació de cobraments, cal tenir en compte que en cas d’impagament, és molt important prendre accions per poder cobrar aquestes factures, això implica convertir-se en una mena de “cobrador de frac”. Aquesta tediosa i ingrata tasca, pot externalitzar-se a experts del recobrament, i tot i que potser no sigui possible recuperar tot el deute, si que ens ajudaran a minimitzar la quantia de pèrdues generades.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Màrqueting de Nadal 2017-2018: Comencem a pensar-hi!

Next Story

Saps com identificar el codi aranzelari que correspon al teu producte?

Latest from Competitivitat