/

Saps com identificar el codi aranzelari que correspon al teu producte?

Per classificar aranzelàriament un producte es va crear una codificació de mercaderies mundial, es a dir per identificar el codi aranzelari de cada producte, que va ser desenvolupada pel GAAT (General Agreement on Tariffs and Trade), actualment WTO (World Trade Organisations) que integra 164 països.

Aquesta codificació s’ha de vincular  amb cada producte per tal de classificar-lo, d’aquesta manera existeixen dos sistemes:

El Sistema Harmonitzat (HS) “Internacional Covnention on the Harmonized Commodity Description and Coding System”

L’aranzel duaner comú de la Unió Europea (TARIC)

La classificació aranzelària és una eina per establir mesures de política comercial i, per tant, disposar d’una classificació dels productes

Aquest codi està format per grups de nombres: sis dígits (HS), vuit (Nomenclatura Combinada, NC), deu (TARIC) o més (altres nomenclatures).

Què significa cada dígit:

El codi aranzelari més utilitzat és el TARIC, ja que inclou en la seva nomenclatura el sistema Harmonitzat (HS).

La classificació aranzelària té com  a objectiu classificar correctament les mercaderies sobre la base de l’estructura de la tarifa d’impostos generals export-import

La classificació aranzelària és importants per varies qüestions:

Per poder accedir a informació sobre els requisits d’accés a altres mercats (llicències, drets aranzelaris, certificats, inspeccions, i altres barres administratives)

Per realitzar els tràmits documentals associats amb les operacions de comerç internacional

Per extreure estadístiques d’importació i exportació

Exemple dels codis aranzelaris:

 

18 CHAPTER 18 – COCOA AND COCOA PREPARATIONS
1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa:
1806.10 – Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter:
1806.10.15 – – Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

Com es pot comprovar que  a mesura que s’augmenta el nombre de dígits, més precís és la descripció del producte. Aquestes sub-partides les autoritats comunitàries les fan servir per tenir un control dels fluxos comercials dels productes en concret.

Cal recalcar que el responsable legal de la classificació de les partides aranzelàries del producte és del exportador o importador, fins i tot si utilitza un agent de duanes.

Una incorrecta classificació derivaria a:

Fer una complementària pels aranzels i l’IVA d’importació per demora.

Rebre una Sanció

Aturar la importació/exportació de les mercaderies per falta de la correcta documentació.

On es pot trobar la nomenclatura?

A través del buscador de partides aranzelàries de la Cambra de Comerç on a través de la paraula et dona el capítol, la partida i sub-partida: http://www.camaras.org/comtext

A través del portal de la unió Europea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es

A través de l’Agència Tributària: http://www.agenciatributaria.es

És important remarcar que, si es té dubtes, la correcta classificació de les mercaderies només la pot oferir l’òrgan competent, en aquest cas, l’Agència Tributària, a través d’una sol·licitud d’informació aranzelària Vinculant (IAV), on expedeixen un document a demanda de l’empresa on s’especifica la classificació duanera i la seva validesa per qualsevol administració de duanes de la Comunitat Europea.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com prevenir la morositat en les operacions internacionals

Next Story

Més fresca però amb paraigües tancats: predicció meteorològica del 28 d’octubre al 3 de novembre 2017

Latest from Competitivitat