Com poden contribuir les pimes a reduir la desigualtat al món?

El dia 1 de març va ser declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el Dia per la Discriminació Zero. D’acord amb el Pacte Mundial de Nacions Unides, Agenda 2030,  destaquem els següents objectius:

  • Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes (ODS 5), posant fi a totes les formes de discriminació de les dones, promoure la igualtat retributiva i eliminar les formes de violència.
  • Reduir la desigualtat en i entre països (ODS 10), lluitant contra la pobresa a les zones més desafavorides del planeta.

L’informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món, analitza els primers 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen.

En relació a l’objectiu 5 destaca: posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món,  eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació, promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país, i vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, així com per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública, entre d’altres.

Pel que fa a l’objectiu 10 destaca: revertir el creixement de la desigualtat en relació a la diferència d’ingressos entre els més rics i els més pobres, trobar l’equilibri entre el desenvolupament de mesures d’atenció directa per fer front a situacions d’urgència social, garantir la coherència de les polítiques públiques, reduir la bretxa salarial entre homes i dones, reforçar les polítiques socials, reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, ordenar els fluxos migratoris integrant les necessitats del mercat laboral, i promoure la cohesió social d’una societat diversa, entre d’altres.

Les empreses tenen un rol clau en aquest sentit, han d’adoptar a nivell intern i extern polítiques i procediments per garantir els mateixos drets i oportunitats laborals a totes les persones treballadores,  fomentant el creixement econòmic i el desenvolupament social. És clau tenir una política de contractació responsable, redistribuint amb un caràcter més igualitari els salaris a les persones treballadores, implementant mecanismes per evitar el frau fiscal i fomentant projectes de cooperació al desenvolupament. Les empreses han de procurar integrar a les seves plantilles persones amb dificultats per accedir al món del treball, com poden ser les persones de més de 40 anys, persones immigrants, persones en situació d’atur de llarga durada, persones amb discapacitat, entre altres. Aquestes pràctiques contribueixen a reduir les desigualtats i la pobresa a la societat i ajuden l’empresa a tenir una plantilla altament motivada i implicada i, per tant, més productiva. La igualtat no és tan sols un dret fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La indústria agroalimentària de Catalunya

Next Story

Màrqueting per a no marquetinians. Gestió de canals

Latest from Competitivitat