/

Saps com gestionar el desplaçament de treballadors a França?

businessman in airport and airplane in sky

Tots els treballadors contractats per una empresa espanyola que van a treballar a França són considerats com a treballadors desplaçats. Saps com gestionar el desplaçament de treballadors a França?

L’empresa pot desplaçar els seus treballadors a França si

no exerceix únicament activitats de gestió interna i d’administració a Espanya

no realitza la seva activitat a França de manera habitual, estable i continua.

Si un d’aquests dos requisits no es compleix, les disposicions del codi de treball francès aplicables a les empreses establertes a França seran aplicables a l’empresari.

Hi ha diversos requisits a complir abans de l’enviament dels treballadors a França:

  • Declaració de desplaçament a la inspecció de treball del lloc on comença la prestació de serveis.
  • Designació d’un representant de l’empresa a França.
  • Obtenció d’una targeta d’identificació professional per a cada treballador a les obres.
  • En el cas que l’ocupador sigui una empresa subcontractada, l’empresa contractista tindrà altres obligacions addicionals.

Durant el període de desplaçament també hauran de complir-se una sèrie d’obligacions:

El contractista ha de tenir en compte que hi ha determinades disposicions legals i convencionals aplicables a tots els treballadors francesos que són d’aplicació a tots els treballadors desplaçats. Es tracta d’aspectes com podrien ser, treball il·legal, dret de vaga, salari mínim, hores extraordinàries i augments accessoris del salari legal o convencional.

En el cas de subcontractació, el contractista ha de fixar en un lloc visible al lloc de l’obra i en els idiomes dels treballadors, les informacions sobre les normes franceses que els hi son aplicables

També ha de verificar les bones condicions d’allotjament dels treballadors desplaçats i denunciar en cas contrari les males condicions a l’agent de control. Finalment, s’haurà de fer càrrec de l’allotjament.

Passos a seguir per a procedir correctament al desplaçament de treballadors

A continuació s’especifiquen els passos a seguir per a procedir correctament al desplaçament de treballadors, una de les vies més utilitzades per les empreses espanyoles per operar a França, i a la vegada una de les pràctiques més controlades per l’Administració francesa:

Comprovar l’aplicació de la legislació francesa i comunicar el desplaçament a l’Administració espanyola (comprovar que les nòmines dels treballadors durant el seu desplaçament a França compleixen amb la legislació francesa aplicable, especialment el pagament del salari mínim francès en conveni equivalent, respectar l’horari legal a França i aplicació de regles específiques en el cas del sector de la construcció i del transport).

Designar un representant a França (El representant serà la figura d’enllaç entre l’Administració francesa i l’ocupador)

Donar d’alta als treballadors a França

Actualment són moltes les empreses que només reaccionen una vegada que la inspecció de treball se’ls present a la porta. A França el dret social és complex, especialment perquè existeixen diverses fonts a tenir en compte. A més, les inspeccions de treball són habituals.

Des de PIMEC  aconsellem buscar assessorament abans d’iniciar una activitat en territori francès per tal d’evitar els elevats costos que poden derivar-se, amb multes que van des de 750€ a un màxim de 500.000€.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Àfrica, un continent ple d’oportunitats empresarials

Next Story

Benestar personal i professional a través de l’autoconeixement

Latest from Competitivitat