/

Els reptes de les mipimes davant la prevenció en l’àmbit laboral

El Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball se celebra cada any el 28 d’abril i és una data important per a la promoció de la prevenció d’accidents i malalties professionals. També és una data per reflexionar sobre la cultura preventiva en l’àmbit laboral i els reptes als quals s’enfronten les mipimes i les persones treballadores per integrar-la en la seva gestió diària.

Entenem per cultura preventiva el conjunt de valors i comportaments que promouen la seguretat i la salut en l’àmbit de treball com un valor fonamental en l’empresa. Aquesta cultura preventiva presenta diversos reptes:

  • Un dels principals reptes que han d’afrontar les empreses és la integració preventiva. La prevenció de riscos laborals ha de formar part de l’estratègia empresarial i no ser una preocupació aïllada. Per aconseguir-ho, s’han d’implementar mesures de prevenció de riscos en totes les àrees i processos productius, per tal de minimitzar els riscos per a la salut i seguretat de les persones treballadores.
  • La corresponsabilitat és un altre dels reptes que han d’abordar les organitzacions. Tots els actors implicats en l’àmbit laboral, des de les direccions de les empreses fins a les persones treballadores, tenen una responsabilitat compartida en la participació i promoció de la seguretat i salut en el treball.
  • Un altre dels reptes importants en la implementació de la cultura preventiva és l’eficiència en la gestió dels recursos, ja que és important que aquests es gestionin de manera eficient per garantir entorns de treball saludables amb les inversions adequades.

Des de PIMEC, amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball anunciem el Cicle per a la Seguretat i la Salut Laboral en les mipimes, on abordarem les diverses qüestions en la matèria i compartirem bones pràctiques i casos d’èxit.

La primera trobada del cicle tindrà lloc el pròxim 11 de maig, quan es presentarà una nova eina dissenyada exclusivament per a mipimes i amb l’objectiu de facilitar la seva gestió de riscos laborals en el dia a dia de les seves organitzacions. La segona trobada tindrà lloc el pròxim 18 de maig.

Aquesta eina neix del projecte PrevenMipime, fruit de la col·laboració de PIMEC amb el Departament d’Empresa i Treball en el marc de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut 2021-2026, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats detectades en matèria de seguretat i salut a les empreses.

Òscar Martín
Tècnic de prevenció de riscos laborals

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Aprendre idiomes a la feina com a mesura de team building

Next Story

Comerços aprenents: com reforçar el vincle amb la clientela a través del català

Latest from ODS i RSC