/

DDP o “Delivered Duty Paid”

L’incoterm DDP ( Delivered Duty Paid) o en català: Entregat Drets Pagats, representa el màxim d’obligacions per al venedor.

DDP és un terme multimodal, és a dir, que pot ser utilitzat amb qualsevol modalitat de transport principal (terra, mar i aire)

https://www.pimealdia.org/guia-supervivencia-dels-incoterms/

En aquest tipus d’Incoterm, el venedor paga totes les despeses fins a deixar la mercaderia al punt convingut al país destinatari (essent el punt mínim de conveniència el port de destí),  en la majoria dels casos aquest punt és el magatzem del comprador.

El comprador no ha de realitzar cap tràmit però pot assumir alguns costos relacionats amb la descàrrega del vaixell i/o de la mercaderia en el seu magatzem.

Obligacions del Comprador

 • Pagar el preu acordat al contracte de compra-venta. Facilitar i ajudar al venedor en adquirir qualsevol llicència necessària pel país en què es farà la importació.
 • Apropiar-se de la mercaderia tan aviat com aquesta quedi a la seva disposició, posteriorment fent-se responsable del risc de dany o pèrdua pagant les seves despeses.
 • Avisar al venedor amb temps suficient de la data y punt de entrega.
 • Facilitar al venedor l’ajut precís per aconseguir documents per tal de fer possible la transacció.

Obligacions del Venedor

 • Proporcionar la mercaderia i factures comercials al comprador, sempre respectant el contracte.
 • Contractar el transport de la mercaderia per ruta habitual i posar-la a disposició del comprador dins del termini establert. A part d’assumir tots els riscos de pèrdua o danys.
 • Avisar de la entrega al comprador amb temps suficient per adoptar qualsevol mesura, per tant, de poder rebre la mercaderia en condicions.
 • En general, pagar totes les despeses relacionats amb la mercaderia fins el moment en el què hagi estat entregada. A no ser que s’hagi negociat el cost prèviament de la descàrrega del vaixell, transport intern o descàrrega en el magatzem del comprador.
 • Pagar les despeses de les operacions de verificació, tal com seria un control de qualitat, de mida, pes…

Documentació que ha d’aportar el venedor

 • Factura Comercial
 • Packing List
 • Certificats necessaris (en cas d’haver-n’hi)
 • Documents de transport (B/L)
 • Documents necessaris a presentar a les duanes

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’impost sobre les estades en establiments turístics passa a ser semestral

Next Story

Mesures per implementar la reforma horària a l’empresa

Latest from Innovació