Normes per a la protecció dels secrets comercials de les empreses de la UE

Top secret

Les empreses inverteixen en l’adquisició, desenvolupament i aplicació de coneixements tècnics i informació. Aquesta inversió en capital intel·lectual té conseqüències en la seva competitivitat i en el seu rendiment innovador en el mercat, i per tant en els seus beneficis i en la motivació per seguir innovant.

Aquests coneixements tècnics i aquesta informació empresarial, valuosos tots dos i destinats a ser confidencials, es coneixen com «secrets comercials».

Abasten informació molt diversa, que no es circumscriu als coneixements tècnics, sinó que comprèn dades comercials com la informació sobre els clients i proveïdors, els plans d’empresa o els estudis o estratègies de mercat.

Els secrets comercials tenen un important paper en la protecció de l’intercanvi de coneixements entre empreses, en particular en les pimes, i centres de recerca dins del mercat interior en el context de la investigació i el desenvolupament i de la innovació.

Nova Directiva Europea relativa als secrets comercials

Avui dia hi ha una gran diversitat de sistemes i definicions als Estats membres pel que fa al tractament i la protecció dels secrets comercials.

La nova Directiva aportarà claredat jurídica i unes condicions de competència equitatives per a totes les empreses europees

La nova Directiva pretén tenir un efecte dissuasori respecte a la divulgació il·legal de secrets comercials sense detriment dels drets i llibertats fonamentals o de l’interès públic

La nova Directiva, estableix mesures comunes contra l’obtenció, utilització o divulgació il·lícites de secrets comercials i té per objecte vetllar per un funcionament fluid del mercat interior, i pretén tenir un efecte dissuasori respecte a la divulgació il·legal de secrets comercials sense detriment dels drets i llibertats fonamentals o de l’interès públic, com la seguretat pública, la protecció dels consumidors, la sanitat pública, la protecció mediambiental i la mobilitat dels treballadors.

 

De conformitat amb el nou marc jurídic, els Estats membres de la UE hauran de disposar les mesures, procediments i vies de recurs necessaris per garantir l’existència de reparacions civils contra l’obtenció, utilització i divulgació il·lícites de secrets comercials.

Els titulars de secrets comercials tindran dret a sol·licitar reparació en cas de danys i perjudicis com a conseqüència de l’apropiació il·legal de documents, objectes, materials, substàncies o arxius electrònics que continguin secrets comercials o dels quals puguin deduir secrets comercials.

Després de la publicació de la Directiva en el Diari Oficial de la UE i de la seva entrada en vigor, els Estats membres disposaran d’un màxim de dos anys per incorporar les noves disposicions a la legislació nacional.

Download (PDF, 174KB)

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Millennials una nova generació en el mercat laboral

Next Story

Tràmits judicials més àgils per reclamar impagats

Latest from Competitivitat