L’obligació del registre horari, un sistema obsolet que augmentarà la burocràcia

Des de la Comissió Laboral de PIMEC, hem obert vies de diàleg estable amb l’Administració, per tal de traslladar les problemàtiques concretes davant el registre horari dels treballadors per part de l’empresari.

En aquest sentit, hem traslladat a la Direcció de l’Inspecció de Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les problemàtiques i dificultats amb que es troben molts autònoms, micro, petites i mitjanes empreses a l’hora d’efectuar el registre de la jornada dels treballadors, arran de la sentència de l’Audiència Nacional de data 4 de desembre de 2015, que fixa l’obligació de l’empresari d’establir un sistema de registre diari de la jornada com una eina imprescindible per poder comprovar la realització d’hores extraordinàries.

El registre de la jornada és l’eina promoguda pel legislador, per tal de garantir un control efectiu de l’excés de jornada

Tal com assenyala la sentència de l’Audiència Nacional en el fonament de dret tercer:

“sembla evident que el registre de jornada diària és l’eina, promoguda pel legislador, per assegurar efectivament el control de les hores extraordinàries”

En aquest sentit, tots els empresaris tenen l’obligació de portar un registre diari de la jornada, independentment de si a la seva empresa es realitzen o no hores extraordinàries i de què existeixin múltiples horaris flexibles. Des de PIMEC doncs, creiem que la mesura comporta unes inversions desmesurades i més burocràcia administrativa.

A la Comissió Laboral, vàrem posar de manifest que per a moltes pimes suposa implementar costosos processos de control horari que, en moltes ocasions, no comportaran un benefici real per a les empreses i els treballadors. A més, aquest exhaustiu control pot provocar que anem cap a un sistema de treball més mesurat per hores de presència física a l’empresa que per productivitat; un sistema obsolet i totalment desfasat respecte a la realitat actual.

Finalment, entenem que aquesta acció no evitarà el frau i augmentarà excessivament la burocràcia i és per això que, volem mantenir un diàleg fluid amb les administracions per tal de buscar vies per agilitzar aquests processos i a l’hora analitzar les especificitats de cada activitat per tal d’intentar trobar solucions a les diferents casuístiques.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Cal reformar el sistema elèctric espanyol?

Next Story

Com a pime, puc fer publicitat? (Part 1: Publicitat offline)

Latest from Panorama