/

Propòsits d’Autònoms PIMEC per a l’any 2020

El 2019 va tenir moments fantàstics i ara encarem un any nou ple de màgia: són dotze mesos per davant plens de reptes que ens ofereixen un mar de possibilitats. Per això, a Autònoms PIMEC hem consensuat dotze objectius que volem assolir i per als quals treballarem de valent durant el 2020. Us els presentem:

1- Tractar de manera especial la figura dels autònoms en la normativa sobre reestructuració, insolvència i segona oportunitat.

2- Establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquelles persones autònomes que, sent beneficiàries de la prestació per cessament d’activitat, l’hagin esgotat.

3- Facilitar els processos de relleu generacional en el cas de les persones autònomes societàries.

4- Permetre compatibilitzar la jubilació i la feina per compte propi en qualsevol moment de la jubilació, sigui anticipada o no, i en qualsevol dels règims, quan s’hagin cotitzat almenys 35 anys.

5- Articular mecanismes per equiparar/aproximar els ingressos reals a les bases de cotització entre les persones autònomes, especialment per a totes aquelles que inicien la seva activitat.

6- Definir mesures perquè les persones autònomes societàries tributin per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i no per l’impost sobre societats (IS).

7- Revisar el règim especial del criteri de caixa en l’IVA per tal que els autònoms en facin més ús, i simplificar el Subministrament Immediat d’Informació (SII).

8- Fer possible que les persones autònomes puguin realitzar aportacions voluntàries extraordinàries a la Seguretat Social i que, en determinades circumstàncies i sota certes condicions, puguin rescatar imports de la contribució acumulada.

9- Facilitar a les persones autònomes la lliure elecció de les bases de cotització de manera que puguin decidir l’esforç contributiu que desitgin.

10 -Simplificar els supòsits en què les persones autònomes es puguin trobar en situació legal de cessament d’activitat, adequant-los a la realitat i facilitant l’acreditació administrativa d’aquesta situació davant l’administració pública.

11- Estudiar fórmules que facin possible l’ús de tota la vida laboral per al càlcul de les pensions.

12- Eliminar progressivament les restriccions per cotitzar per bases elevades segons l’edat avançada de les persones, cosa que també s’hauria de fer amb les prestacions.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Sortir als mitjans de comunicació

Next Story

La protecció del secret empresarial

Latest from Opinió

Renovar-se o morir

Tot allò que facis de més, que ofereixis de més, servirà per a crear-te oportunitats de

Soc empresari

Des de fa anys, sempre escolto persones destacades que parlen de la importància de no desindustrialitzar-nos,