/

Què és el EUR1 i el perquè de la seva importància

La Unió Europea té firmats un gran nombre d’acords comercials preferencials amb més de 100 països diferents amb l’objectiu d’obtenir reduccions aranzelàries en la introducció de mercaderia d’origen europeu en els països firmants. Un dels protagonistes és el EUR1 i t’expliquem el perquè de la seva importància.

Cada acord té els seus avantatges i particularitats i poden representar des d’una reducció de l’aranzel d’importació fins a l’exempció d’aquest. D’aquesta manera es redueixen els costos d’exportació i es millora la competitivitat de les empreses europees.

Per a poder-te beneficiar d’aquestes reduccions aranzelàries, cal certificar que l’origen de les teves mercaderies és europeu.

Hi ha dues vies per certificar l’origen de les mercaderies:

Certificat de circulació de mercaderies EUR1

El EUR 1, es tracta d’un document que cal sol·licitar a la duana des de la que s’efectuarà l’enviament i que es presentarà a la duana de destí.

Declaració en factura

Aquesta fórmula està pensada per empreses que efectuen freqüentment operacions d’exportació a països amb els que la UE té acords comercials preferencials. Consisteix en una determinada declaració en la factura o en un altre document comercial en el que es detallin les mercaderies (un albarà, per exemple). D’aquesta manera no cal sol·licitar el EUR1 en cada operació.

 

La declaració en factura només pot ser utilitzada per aquells exportadors que comptin amb un número d’”Exportador Autoritzat” i caldrà fer constar aquest número en les factures emeses en aquestes operacions.

També es pot utilitzar aquesta opció si el valor de l’enviament és inferior a 6.000€.

Preguntes freqüents

  • Es pot substituir el EUR1 per un certificat d’origen de la cambra de comerç?

No. Els protocols dels convenis preferencials estableixen que el EUR1 és l’únic document vàlid per acollir-se a les reduccions aranzelàries.

  • N’hi ha prou amb sol·licitar-lo un cop?

No. Cal demanar-ho per a cada operació comercial efectuada cap aquests mercats.

  • Podem expedir un EUR1 d’una mercaderia exportada a Turquia però que ha estat fabricada a França?

Si, ja que l’origen de la mercaderia és comunitari, independentment de l’estat membre al que pertanyi.

  • Es pot expedir un EUR 1 d’ una mercaderia fabricada a la Xina exportada a Turquia?

No. El país de procedència serà la Unió Europea però el país d’origen seguirà sent Xina.

  • Quina informació es necessita per sol·licitar-lo?

En l’enllaç detallat a continuació es mostra una plantilla del certificat i les dades requerides:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143606.pdf

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Tràmits judicials més àgils per reclamar impagats

Next Story

Com informar dels terminis de pagament als comptes anuals

Latest from Competitivitat