Realitza una anàlisi qualitativa en tancar el semestre

Finals de juliol, principis d’agost. Allau de presentacions de resultats empresarials. Tothom vol marxar de vacances amb la feina feta i la casa endreçada. Per tant, totes les empreses –les més grans i les més exposades al mercat, però també les més petites– tanquen el semestre al mateix moment, situació que fa pràcticament impossible realitzar una anàlisi qualitativa d’aquests resultats.

Sovint solem fixar-nos només en la part quantitativa en tancar el semestre; el què guanyem i si això és més o menys el mateix que el període de l’any passat

Competència, producte i eficiència

Com realitzar una anàlisi qualitativa

En primer lloc, hem de procurar analitzar com es construeixen els beneficis empresarials per conèixer aquells aspectes cíclics o estructurals que hem de tenir en compte en l’evolució del resultat de la nostra empresa.

Analitza la teva competència

El grau de competència és un dels elements determinants del preu que pugui fixar una empresa pels seus productes (malgrat molts dels factors que afecten al grau de competència varien en funció del sector en el que s’opera, és clar).

Diferencia el teu producte

Les empreses també tenen al seu abast altres estratègies per millorar la seva posició competitiva, com la diferenciació de producte i les millores d’eficiència del procés productiu, dues línies d’actuació que han rebut un fort impuls gràcies a les noves tecnologies i la globalització.

Incrementa eficiència

Finalment, a aquests factors de caràcter més estructural s’hi ha sumat, des de la crisi financera, l’efecte del cicle econòmic, on en aquesta ocasió sembla haver-se imposat la tesi que part de l’augment dels marges durant el període es deu a una disminució del grau de competència en alguns mercats.

Per què guanyen més les empreses? 

Durant el primer semestre de l’any, les empreses de l’Ibex 35 van elevar els seus beneficis un 19%, fins els 22.800 milions d’euros. Certament, es tracta de grans multinacionals amb una composició dels beneficis molt heterogènia. Algunes s’han vist impulsades per la internacionalització; d’altres, per la bona marxa dels seus negocis.

Progrés tecnològic i globalització, factors positius

En definitiva, als últims anys, hi ha hagut factors cíclics i estructurals que han afavorit l’augment dels marges empresarials. Els factors cíclics és previsible que vagin diluint-se en els propers anys, però tot apunta a què els més profunds, com el progrés tecnològic i la globalització, segueixin tenint un ampli recorregut.

La gestió orientada al marge

Tant la globalització com el progrés tecnològic són factors indubtablement positius, milloren el creixement econòmic i el benestar, però s’ha de seguir d’aprop fins a quin punt l’augment dels marges és fruit de la recompensa que obtenen les empreses per l’èxit dels seus productes en el nou entorn o, fins a quin punt, és resultat d’una reducció del grau de competència.

Bones vacances!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

S’acaba la calorada: predicció de la meteorologia del 4 a l’11 d’agost 2017

Next Story

Hi ha èxits que tan sols pots aconseguir si estàs disposat a fracassar

Latest from Competitivitat