Recomanacions per al col.lectiu de 45 a 64 anys, el més afectat per l’atur de llarga durada

Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’Informe del CTESC, l’atur de llarga durada i de molt alta durada, ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la seva ocupació.

L’atur en general i l’atur de llarga durada en particular (el de les persones actives que porten més d’un any sense feina) constitueixen un dels principals desequilibris dels mercats de treball i una causa important dels problemes econòmics i socials que afecten actualment molts països del món i de la Unió Europea.

En el col.lectiu dels majors de 45 anys ha quedat constatada una probabilitat més baixa de transitar de l’atur cap a l’ocupació i, en canvi, una probabilitat més elevada de romandre a l’atur o transitar cap a la inactivitat.

Gairebé 3 de cada 5 persones aturades de 45 a 64 anys porten més de 2 anys a l’atur

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe per tal d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit que volem compartir amb vosaltres.

Pricipals objectius

  • Contextualitzar teòricament l’objecte d’estudi

Un important corpus d’evidència empírica que demostra que l’atur de llarga durada i de molt llarga durada són realitats que afecten particularment les persones treballadores de més edat que han perdut el seu lloc de treball.

  • Caracteritzar l’atur de llarga durada de les persones de més edat des del vessant estadístic i quantitatiu, d’una banda, i des del vessant discursiu i qualitatiu, de l’altra

En l’informe veiem una anàlisi de les conseqüències de l’atur de llarga durada, distribuïdes en dos grans àmbits: impactes econòmics i socials, d’una banda, i impactes sobre l’estat de salut de l’altra.

L’envelliment de les plantilles. Repte o oportunitat de canvi?

  • Identificar les polítiques d’ocupació que s’adrecen a aquest col·lectiu i detectar vies de millora amb vistes al foment de l’ocupació

A l’estudi es recullen experiències i mesures en l’àmbit europeu per lluitar contra aquest tipus d’atur. Aquestes mesures s’han classificat a partir de les seves finalitats:

  • El manteniment de l’ocupació, la prevenció i la sensibilització
  • Garantia d’ingressos
  • Retorn a l’ocupació, desglossat per mesures relacionades amb l’atenció i l’orientació a mida, la formació i qualificació, la intermediació i recol·locació, la promoció del treball autònom, i els incentius a la contractació

També hi ha un recull exhaustiu de mesures actives a Catalunya i finalment incorpora un document de consideracions amb un total de 69 recomanacions, amb l’objectiu de millorar les polítiques adreçades al col·lectiu objecte d’estudi.

A continuació podeu veure el document de l’informe:

Download (PDF, 1.5MB)

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Accés al finançament per a la internacionalització de les pimes

Next Story

Estratègia de producte o servei; aquesta és la qüestió

Latest from Panorama