/

Saps quan fem servir les sigles CFR (Cost and Freight)?

L’Incoterm CFR (Cost and Freight), com el Incoterm FOB que ja hem explicat en posts anteriors, s’utilitza quan es parla del transport de mercaderies realitzat a través de vaixell o altres tipus de vies fluvials de navegació interior. Recordeu, mai per terrestre o aeri!!

En referència al risc, igual que en el FOB, passa del venedor al comprador quan la mercaderia sobrepassa la borda del vaixell.

cost-and-freight1En aquest cas, el venedor compleix la seva obligació quan les mercaderies van a bord del vaixell al port de descàrrega. També és responsable de tots els costos d’exportació, despatx de duanes, nòlits i costos necessaris perquè les mercaderies arribin a destinació convinguda, sense incloure les assegurances.

La responsabilitat de descàrrega al port de destí és del comprador

El cost del comprador

 • Assegurança de transport
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del comprador.
 • Transport interior
 • Cost de manipulació: descàrrega del port del país de destí i tarifes portuàries.
 • Altres costs i riscs al país del comprador

El cost del venedor

 • Transport principal (a diferència del FOB!)
 • Transport intern fins al port sortida acordat.
 • Cost de manipulació del port d’origen i tarifes portuàries.
 • Despatx de duana d’exportació
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del venedor.

Obligacions del comprador

 • Pagar el preu acordat al contracte de compra-venta. Facilitar ajuda al venedor en adquirir qualsevol llicència necessària pel país en què es farà la importació.
 • Apropiar-se de la mercaderia tan aviat com aquesta quedi a la seva disposició, posteriorment fent-se responsable del risc de dany o pèrdua pagant les seves despeses en el moment que hagi sobrepassat la borda del vaixell. Si el venedor no avisa, aquest assumirà tots els riscs de dany o pèrdua.
 • Reconèixer i acceptar l’ordre d’entrega i pagar les despeses de la inspecció prèvia a l’embarcament així com totes les posteriors a l’entrega.

Obligacions del venedor

 • Proporcionar la mercaderia i les factures al comprador respectant el contracte.
 • Facilitar al comprador tot tipus d’informació necessària sobre els tràmits de la mercaderia per tal que pugui prendre les mesures necessàries per retirar-la. També es facilitarà l’ordre d’entrega i el document de transport obligatori per la possessió de la mercaderia.
 • Contractar el transport intern i transport principal i transferir la mercaderia a bord del vaixell que haurà escollit el venedor al port de càrrega corresponent.
 • Fer-se responsable dels riscos vinculats a la mercaderia fins el moment que aquesta està a bord del vaixell. Fer-se responsable dels costos vinculats a la mercaderia fins el moment que aquesta està a bord del vaixell i arriba a port de destí.
 • Gestió del despatx de duanes d’exportació.

Documentació que ha d’aportar el venedor

 • Factura comercial
 • Packinglist
 • Certificacions del producte (dependrà del tipus de producte)
 • Documents de transport
 • Documents necessaris segons el règim comercial d’exportació a presentar a les duanes

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

6 passos per fer un pla de mitjans de màrqueting

Next Story

Treball i Humor, un bon equip! 

Latest from Competitivitat