El 2018, un altre any bo per a la pime industrial

Com en els darrers quatre anys, PIMEC, a través del seu Observatori, realitza un exercici de valoració sobre com ha anat l’any anterior i les previsions per a l’any vinent en el sector industrial català, en aquest cas referit al balanç del 2018 i les perspectives per al 2019. L’exercici es fa sobre la base d’una enquesta a una mostra aleatòria d’empreses amb quotes de sectors d’activitat, dimensió d’empresa i territori, que elabora l’empresa GESOP per encàrrec de PIMEC.

Els resultats al 2018 en aquest sector tan crític de l’economia catalana han estat globalment bons, consolidant-se la millora dels darrers anys. Quant a les perspectives per al 2019, els enquestats no les veuen dolentes. Anem a pams.

El 2018 la xifra de vendes de la pime industrial ha augmentat un 3%. El saldo de variacions de les vendes entre les empreses que afirmen que les han augmentat i les que afirmen que les han disminuït (sense comptar les que assenyalen que les vendes han estat les mateixes que el 2017) és del 34% positiu. Es tracta d’un saldo una mica inferior al de l’any passat, però, això no obstant, s’ha de considerar com a molt positiu. Els mercats als quals ven la pime industrial són, per aquest ordre, el català (44%), l’exterior (31%) i la resta de l’Estat (25%). Aquesta estructura geogràfica és força semblant a la de l’any anterior, amb la diferència que la venda als mercats de fora la zona euro ha augmentat 3 punts percentuals, una bona notícia per al procés d’internacionalització.

En sintonia amb la bona marxa de les vendes, les exportacions i l’ocupació de la pime industrial catalana han evolucionat positivament el 2018. En el primer cas, el saldo de les respostes positives respecte a les negatives és positiu del 35%, i en el segon, del 34%. Respecte als saldos enregistrats el 2017, el de l’exportació ha baixat però, en canvi, el de l’ocupació ha pujat.

Com en anys anteriors, dues terceres parts de les pimes industrials han efectuat inversions. I d’aquestes, dues terceres parts han invertit més que al 2017. Aquesta dada, conjuntament amb el fet que el primer objectiu de la inversió és augmentar la capacitat productiva, mostra una confiança notable en el futur per part de l’empresariat.

Considerada de manera global, la pime industrial catalana ha tingut uns resultats millors que el 2017, que ja van ser bons.

Pel que fa a les perspectives per al 2019, la pime industrial mostra un notable optimisme, bastant semblant al que va mostrar un any enrere. En efecte, més de la meitat del sector preveu un increment de l’activitat de la seva empresa, i prop d’un 40% espera un augment de l’exportació (descomptant les previsions de disminució). Pel que fa a l’evolució previsible de l’exportació, és positiva, però més moderada que l’any anterior; en canvi, la previsió de creació d’ocupació és lleugerament millor que l’any anterior. En definitiva, en el període en què es va fer l’enquesta (del 10 de desembre de 2018 a l’11 de gener d’enguany), el 2019 es veia com un altre any bo. I és que la pime industrial en aquell moment havia notat molt poc la tan anunciada desacceleració: només un 19% del sector havia constatat una disminució de les comandes en els darrers mesos.

Per tot plegat, el 2018 va ser un bon any per a la pime industrialment parlant, i el 2019 es veu també amb unes perspectives prou bones. Veurem si l’optimisme de les percepcions es confirma amb els resultats reals de l’any.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El Brexit dur, cada dia més a prop

Next Story

La nova llei d’okupes deixa fora pimes i empreses familiars

Latest from Panorama