La gran majoria de les Empreses no compten amb un Sistema de Control de Frau Intern que mitigui l’ocurrència de desviació de diners , tant en la seva entrada com en la seva sortida de l’Organització.

Per això, quan en algun moment les Empreses es veuen afectades per algun d’aquests incidents, els seus Gerents desconeixen la manera d’actuar, com impedir que torni a passar i, el més important, com poder establir un sistema que controli les possibles desviacions.

d’aquesta manera, cal que els responsables de les Empreses duguin a terme mesures orientades a dissenyar Sistemes de Control de frau Intern que, d’una banda, minimitzin al màxim possible, la probabilitat d’ocurrència del frau i que , d’altra banda, maximitzin la probabilitat de detectar-les amb el temps suficient perquè no arribin a implicar una pèrdua per a l’Empresa, ni a nivell econòmic, ni a nivell d’imatge de marca, ni de pèrdua de confiança.

I per a això, es requereix d’un exhaustiu Anàlisi dels possibles riscos de Frau que poden donar-se en l’Organització, tant per agents externs com per Interns, que permeti poder dissenyar un Sistema de Control Intern que proporcioni el grau de seguretat raonable quant a la Prevenció, Detecció i Gestió del Frau.

Ana Isabel Pérez Ortega

Consultora Financera PIMEC