/

Els Indicadors KPI, per la Millora Operacional

El volum de dades i d’accions que es generen en el dia a dia de l’empresa és enorme. Saber transformar aquelles dades i accions en informació útil per a que donin un avantatge competitiu a llarg termini és clau per al negoci, aquests són els indicadors KPI.

kpi2El punt de partida és entendre la Cadena de Valor, identificar els processos, conèixer les necessitats dels Clients i les Característiques Crítiques de Qualitat del Producte/ Servei.

Un cop es coneix bé com genera valor a l’empresa i quin és el seu entorn, es poden fixar uns objectius estratègics a partir dels quals es traslladaran en concordança altres objectius aigües avall de l’organització.

Definició KPI

Un Indicador és una mètrica que transmet una informació per la millora o l’avantatge competitiu del negoci. Per tan és important que coneguem bé com es crea el valor del negoci per tal de marcar uns indicadors útils.

Característiques dels Indicadors

 • Escalable: Han de ser coherents entre ells i al llarg del temps
 • Mesurable: Les dades han d’estar disponibles, ser concretes i una sola persona ha de ser l’encarregada del càlcul de la mètrica
 • Assolible: Han de ser realistes amb la situació de l’empresa i el seu entorn
 • Rellevant: Ha de donar una informació prou significativa per generar avantatge competitiu, per poder comparar les situacions en el temps i amb la competència
 • Temps de resposta: Han de respondre a un calendari de compromisos i gestió.

Regles per la Selecció dels Indicadors

 • Focus en lo crític: Més val definir-ne pocs i molt reveladors que molts amb interpretacions confuses
 • Assegurar que ens duen als Objectius: El Indicador és un mitjà de conducció del negoci no un fi en si mateix
 • Transversals: El negoci es basa en l’acció conjunta de tota l’Organització, així doncs ens cal informació de tota la cadena de valor
 • Veracitat de les dades: Si la font de les dades es incorrecta arribarem a conclusions equivocades. És important validar les dades i el sistema de recollida d’aquestes.
 • Empoderament: Acció – Reacció, hi ha d’haver un responsable de cada indicador que actuï ràpidament per tal de corregir les desviacions.
 • Formació: No es tracta d’un programari a instal·lar en els ordinadors. Cal formar el personal en els objectius i en el mètode, de forma que aconseguim:

kpi-3

 

Josep Maria Llastarri, Black Belt Lean 6 Sigma

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Un informe de la comissió europea destaca els avenços de la garantia juvenil i de la iniciativa d’ocupació juvenil

Next Story

Millorar la competitivitat: 0€

Latest from Competitivitat