/

FP Dual, recuperant el model de l’aprenent

La Formació Professional Dual (més coneguda com FP Dual), és un model educatiu innovador, basat en la formació de l’alumne-aprenent, que combina la formació en el centre de treball amb l’estada formativa a l’empresa. Una evolució de la formació en alternança, impulsada per la resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, i el Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre que proposa un model de formació professional en alternança i dual, que implica una major coordinació entre el centre formatiu i l’empresa, afavorint així un major ajust dels continguts acadèmics a les necessitats tècniques de les empreses, amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’adequar la formació professional a les necessitats reals del mercat de treball.

La FP Dual és un model educatiu innovador, basat en la formació de l’alumne-aprenent, que combina la formació en el centre de treball amb l’estada formativa a l’empresa

fp-dual-banner

La formació professional dual és doncs una modalitat en el curs de la formació professional en què l’alumne esdevé aprenent, mitjançant l’estada formativa a l’empresa, on porta a terme tasques acordades entre aquesta i el centre formatiu. En aquest escenari es genera una relació on totes les parts implicades hi surten guanyant.

L’objectiu de la FP Dual és la d’adequar la formació professional a les necessitats reals del mercat de treball

Tots hi sortim guanyant: l’alumne, el centre i l’empresa

  • L’alumne està motivat donat que estudia una professió, compaginant la formació al centre i l’estada a l’empresa, amb finalitats també formatives; i augmenta així les seves probabilitats de inserció. Segons el darrer estudi de Inserció Laboral del departament d’Ensenyament, el nivell de inserció dels alumnes que han cursat FP Dual és del 70%.
  • El centre complementa els continguts formatius amb els processos reals i les tecnologies més avançades, gràcies a la contribució de l’empresa en l’acció formativa. El model d’FP Dual, incrementa així mateix el nivell de reconeixement i prestigi del centre davant la societat.
  • Les empreses accedeixen a professionals qualificats, a partir de l’experiència i coneixement directe de les competències i potencialitats de l’aprenent format amb els propis processos i valors, al mateix temps que es contribueix a la major professionalització del seu sector d’activitat.

fp-dual1En definitiva, ens trobem davant un model en el que més que mai es posa de manifest que la suma dels esforços de totes les parts implicades en la formació, tot posant el focus en una mateixa direcció, no només aporta un valor afegit sinó que és una fórmula d’èxit.

Tanmateix, cal encara seguir sumant esforços, valgui la redundància, per tal que totes les empreses, independentment del seu tamany i territori, puguin integrar-s’hi amb garanties per a totes les parts.

Seguim treballant!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Afecta a la meva pime la política de la FED?

Next Story

Flueix la comunicació interna a la meva empresa?

Latest from Competitivitat