/

Gencat engega el primer Pla d’Acreditació i Qualificació Professionals

El Govern de la generalitat de Catalunya ha aprovat el passat dia 27 de desembre el primer Pla d’Acreditació i Qualificació Professionals, que preveu una oferta de 7.900 places d’avaluació i acreditació de competències fins el 2018.

acreditacio-i-qualificacio-professionals
Permet avaluar i acreditar les competències adquirides a través de l’experiència professional.

Aquest pla permet que persones amb mancances de qualificació professional puguin avaluar i acreditar les competències adquirides a través de la seva experiència professional. El Pla l’han elaborat els departaments d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies en coordinació amb el Consell Català de la Formació Professional.

El Pla d’Acreditació i Qualificació Professionals permet que persones amb mancances de qualificació professional puguin acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral.

Com vam explicar a l’article sobre Certificats de Professionalitat, els procediments d’avaluació de competències professionals permeten reconèixer i acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral, mitjançant la feina desenvolupada als llocs de treball o bé en processos d’aprenentatge no formal.

http://www.pimealdia.org/saps-que-es-el-certificat-de-professionalitat/

L’exercici professional ha de venir avalat per un reconeixement de les competències, adquirides mitjançant l’experiència laboral o un procés d’aprenentatge formalitzat a partir d’un pla d’estudis. Per això, serà necessari acreditar la qualificació adquirida per qualsevol via, però especialment a través de l’acreditació de l’aprenentatge més significatiu que representa l’experiència professional.

El procediment de reconeixement de les competències professionals (PRCP) és el mecanisme que ho permet. A través d’aquest procés, l’aspirant pot veure reconeguda la seva experiència amb la certificació d’unitats de competència contingudes en títols de formació professional o en certificats de professionalitat. Aquest reconeixement no implica l’expedició del títol o certificat en qüestió, sinó que caldrà revisar si l’aspirant posseeix els requists acadèmics exigibles i/o superats tots els mòduls formatius.

acreditacio-i-qualificacio-professionals1
L’exercici professional ha de venir avalat per un reconeixement de les competències, adquirides mitjançant l’experiència laboral o un procés d’aprenentatge formalitzat a partir d’un pla d’estudis

Fases del procés

El procés es composa de tres grans fases, tot i que hi ha una etapa prèvia amb caràcter voluntari que facilita informació genèrica del procés.

  • Fase d’assessorament

En aquesta fase l’aspirant tindrà un/a assessor/a que l’acompanyarà i aconsellarà perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació.

Aquesta fase és fonamental en el procediment de manera que totes les persones han de passar per ella. L’assessor/a l’ajudarà a identificar les competències professionals i el reconeixement que hagi demanat, que ha pogut adquirir a través de la seva experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir de la informació de l’assessor/a, l’aspirant pot decidir entre passar a la fase d’avaluació o realitzar la formació complementària suggereixi l’assessor/a.

  • Fase d’avaluació de les competències

En aquesta fase l’aspirant podrà demostrar les competències professionals per les que demani l’acreditació. Els mètodes que s’empraran per a l’avaluació, tindran en compte la fiabilitat, objectivitat i qualitat entre d’altres.

En essència, l’objectiu de la fase d’avaluació és demostrar la competència professional relacionada amb les Unitats de Competència. En qualsevol cas, cal tenir en compte que la decisió final sobre el reconeixement de les competències, la prendrà de forma col·legiada la Comissió d’Avaluació, i serà ella qui estableixi els mètodes d’avaluació.

  • Fase d’acreditació i registre

A la última fase es lliura a l’aspirant una acreditació de cadascuna de les Unitats de Competència que hagi superat en l’avaluació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Reptes actuals i futurs del sector gràfic

Next Story

Quina importància té el clima laboral?

Latest from Competitivitat