//

Índex d’igualtat de gènere: Catalunya, en novena posició en igualtat de gènere a Europa

Al darrer Plenari de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) celebrat el passat 29 de gener, es va presentar l’Índex d’Igualtat de Gènere (IIG) a Catalunya, calculat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere i l’Idescat.

L’IIG és un instrument que permet mesurar el grau d’igualtat entre dones i homes en les societats dels països de la Unió Europea, i incidir en la millora del disseny de les polítiques públiques. L’IIG s’ha elaborat segons la metodologia de l’European Institute for Gender Equality (EIGE).

Catalunya ocupa la novena posició en igualtat de gènere a Europa; l’IIG a Catalunya l’any 2017  era de 70,9 punts sobre 100, semblant a la puntuació del conjunt d’Espanya (70,1) i superior en 3,5 punts a la de la Unió Europea (67,4).

L’IIG consisteix en 31 indicadors bàsics, distribuïts en sis dimensions: Treball, Diners, Coneixement, Temps, Poder i Salut, i en 14 subdimensions.

A Catalunya, les dimensions que componen l’índex amb puntuacions més altes són Salut (89,9 punts), seguit de Diners (79,6 punts), Treball i Temps amb 75,8 i el 73,8, respectivament. En comparació amb la mitjana de la UE, Catalunya obté millors resultats en totes les dimensions, excepte en les de Diners i Coneixement. Per contra, la desigualtat de gènere destaca en les dimensions de Coneixement i Poder, amb una puntuació de 62,4 i 59,8 respectivament. En relació amb el conjunt d’Espanya, registra millors nivells d’igualtat en Treball, Diners i Temps, però pitjors resultats en les dimensions de Coneixement i Poder. En la dimensió de Salut els resultats són molt similars.

Tot i que a Catalunya la tendència és a la disminució de les desigualtats, encara s’està lluny d’assolir la plena igualtat entre dones i homes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Transformació digital, sí o sí

Next Story

Autònoms +50… El pla B

Latest from Competitivitat